Numbers - Median toistoasetusten säätäminen

background image

Median toistoasetusten säätäminen

Jos et halua käyttää kokonaista äänitiedostoa tai elokuvaa laskentataulukossasi, vaan
haluat rajoittaa toiston tiettyihin osiin, voit määritellä tämän QuickTime-asetuksissa.
Voit myös asettaa elokuvan tunnistekuvan eli sen kehyksen, joka näkyy kunnes
elokuvan toisto alkaa, sekä muita toistoasetuksia.

Käytä näitä säätimiä
elokuvan katsomiseen tai
äänen toistamiseen
välilehteä muokatessasi.

Valitse elokuvan aloitus-
ja lopetuskohta.

Aseta toistuvuus.

Aseta toiston

äänenvoimakkuus.

Valitse ennen elokuvan

toiston aloittamista

näytettävä kehys.

QuickTime-asetukset-
painike

Jos asetat toistoasetukset alla kuvatulla tavalla, voit käyttää QuickTime-asetusten
toisto-, tauko- sekä kelaus eteen- ja taaksepäin -painikkeita elokuvan toistoa ja
esikatselua varten.

background image

Median toistoasetusten asettaminen:

1

Osoita työkalupalkissa Asetukset ja osoita sitten QuickTime-asetukset-painiketta.

2

Valitse elokuva- tai ääniobjekti osoittamalla sitä.

3

Jos haluat toistaa vain osan elokuvasta laskentataulukossa, aseta aloitusten ja

pysähdysten kehykset tai ajankohdat vetämällä Alku- ja Loppu-liukusäätimiä.
Voit rajoittaa äänitiedoston toiston tiettyihin osiin vetämällä Alku- ja Loppu-
liukusäätimiä.

4

Voit määritellä, minkä still-kehyksen elokuvan katsojat näkevät, ennen kuin elokuva

alkaa, vetämällä Tunnistekuva-liukusäädintä, kunnes näet haluamasi kuvan.

5

Valitse haluamasi toistovaihtoehto Toista -ponnahdusvalikosta:

Ei mitään: Tiedosto toistetaan vain kerran.
Silmukka: Tiedostoa toistetaan jatkuvasti.
Edestakainen silmukka: Tiedostoa toistetaan jatkuvasti eteen- ja taaksepäin.

6

Voit lisätä tai vähentää toiston äänenvoimakkuutta vetämällä Äänenvoimakkuus-

liukusäädintä oikealle tai vasemmalle.