Numbers - Väärin kirjoitettujen sanojen etsiminen

background image

Väärin kirjoitettujen sanojen etsiminen

Voit asettaa oikeinkirjoituksen tarkistustoiminnon merkitsemään kirjoitusvirheet
samalla kuin kirjoitat tai voit tarkistaa koko laskentataulukon tai valitun tekstin
oikeinkirjoituksen milloin tahansa.

Väärin kirjoitettujen sanojen alla näkyy punainen katkoviiva.

Eri tapoja etsiä väärin kirjoitettuja sanoja:
Jos haluat tarkistaa oikeinkirjoituksen samalla kun kirjoitat, valitse Muokkaus >

m

Oikeinkirjoitus > Tarkista oikeinkirjoitus kirjoitettaessa.
Jos haluat poistaa käytöstä kirjoituksen aikaisen oikeinkirjoituksen tarkistuksen, osoita
Muokkaus > Oikeinkirjoitus > Tarkista oikeinkirjoitus kirjoitettaessa poistaaksesi
kohdan valinnan (varmista, että komennon vieressä ei näy valintamerkkiä).
Jos haluat tarkistaa oikeinkirjoituksen lisäyskohdan ja laskentataulukon

m

lopun välillä, aseta lisäyskohta haluamaasi paikkaan osoittamalla ja valitse
Muokkaus > Oikeinkirjoitus > Tarkista oikeinkirjoitus. Jos haluat rajoittaa
oikeinkirjoituksen tarkistuksen tiettyyn laskentataulukon osaan, valitse tarkistettava
teksti ennen komennon valitsemista.
Ensimmäisenä löytynyt väärin kirjoitettu sana korostetaan. Voit korjata sen heti tai
jatkaa laskentataulukon tarkistamista valitsemalla saman komennon uudelleen.
Jos haluat käydä tekstin läpi nopeammin, jatka laskentataulukon tarkistamista
painamalla Komento-puolipiste (;).
Jos haluat tarkistaa oikeinkirjoituksen

m

ja nähdä väärin kirjoitettujen sanojen

korjausehdotuksia, valitse Muokkaus > Oikeinkirjoitus > Oikeinkirjoitus.
Oikeinkirjoitus-ikkuna avautuu ja voit käyttää sitä kohdassa ”Oikeinkirjoitusehdotusten
kanssa työskenteleminen” sivulla 203 kuvatulla tavalla.
Voit hyväksyä oikeinkirjoitusehdotukset automaattisesti valitsemalla
Numbers > Asetukset, osoittamalla Automaattinen korjaus ja valitsemalla sitten Käytä
oikeinkirjoitusehdotuksia automaattisesti.

202

Luku 8

Tekstin kanssa työskenteleminen

background image

Luku 8

Tekstin kanssa työskenteleminen

203

Oikeinkirjoitusehdotusten kanssa työskenteleminen

Voit valita vaihtoehtoisia kirjoitustapoja Oikeinkirjoitus-ikkunassa.