Numbers - Tekstin valitseminen

background image

Tekstin kanssa työskenteleminen

background image

Luku 8

Tekstin kanssa työskenteleminen

175

Eri tapoja valita teksti:
Valitse yksi tai useampi merkki osoittamalla ensimmäisen merkin etupuolelle ja

m

vetämällä osoitin niiden merkkien yli, jotka haluat valita.
Valitse yksittäinen sana kaksoisosoittamalla sitä.

m

Valitse yksittäinen kappale osoittamalla sitä kolme kertaa.

m

Valitse tekstilohkoja osoittamalla yhden tekstilohkon alkua ja toisen loppua samalla

m

kun pidät Vaihto-näppäintä painettuna.
Valitse lisäyskohdan ja saman kappaleen alun välinen teksti painamalla Nuoli ylös

m

-näppäintä samalla kun pidät Vaihto- ja Optio-näppäimiä painettuina.
Valitse lisäyskohdan ja saman kappaleen lopun välinen teksti painamalla Nuoli alas

m

-näppäintä samalla kun pidät Vaihto- ja Optio-näppäimiä painettuina.
Laajenna valintaa merkki kerrallaan painamalla Nuoli vasemmalle- tai Nuoli oikealle

m

-näppäintä samalla kun pidät Vaihto-näppäintä painettuna.
Laajenna valintaa rivi kerrallaan painamalla Nuoli ylös- tai Nuoli alas -näppäintä

m

samalla kun pidät Vaihto-näppäintä painettuna.
Voit valita useita sanoja tai tekstilohkoja, jotka eivät ole vierekkäin, valitsemalla ensin

m

yhden tekstilohkon ja valitsemalla sitten muut tekstilohkot pitäen Komento-näppäintä
painettuna.