Numbers - Tekstirivien välien asettaminen

background image

Tekstirivien välien asettaminen

Voit kasvattaa tai pienentää tekstirivien välistä etäisyyttä.

Voit muuttaa valitun tekstin rivien välistä etäisyyttä nopeasti muokkauspalkin
rivinvälisäätimen avulla. Voit säätää rivinväliä ennen kuin aloitat kirjoittamisen
osoittamalla muokkauspalkin rivinvälisäädintä.

Muuta tekstirivien välistä
etäisyyttä osoittamalla tähän.

Välien säätäminen Tekstiasetusten avulla:

1

Valitse teksti, jota haluat muuttaa.

2

Osoita työkalupalkissa Asetukset, osoita Teksti-painiketta ja osoita sitten Teksti.

3

Pienennä rivinväliä vetämällä Rivi-liukusäädintä vasemmalle tai kasvata sitä vetämällä

liukusäädintä oikealle.
Jos haluat asettaa tarkan rivinvälin arvon, kirjoita pistearvo Rivi-kenttään tai osoita
kentän vieressä olevaa ylös tai alas osoittavaa nuolta.

4

Valitse haluamasi rivinväliasetus Rivinväli-ponnahdusvalikosta, joka tulee näkyviin kun

osoitat Rivi-kentän alapuolella olevaa tekstiä.

Riviväli-ponnahdusvalikko
Osoita Rivi-kentän alla olevaa
tekstiä ja valitse riviväliasetus.

Rivi-kenttä
Aseta kappaleen rivien välinen etäisyys
kirjoittamalla arvo (tai osoittamalla nuolia).

Vakiorivinväli (Yksinkertainen, Kaksinkertainen, Muu kerroin): Rivinväli on
suhteessa kirjasimen kokoon. Käytä tätä asetusta, kun latvapiirtojen (kirjainten osat,
jotka nousevat rivin yläpuolelle) ja juuripiirtojen (kirjainten osat, jotka laskevat rivin
alapuolelle) välinen suhteellinen etäisyys on tarkoitus pitää kiinteänä. Yksinkertainen
asettaa rivinvälin yksinkertaiseksi ja Kaksinkertainen asettaa sen kaksinkertaiseksi.
Muu kerroin -valinta mahdollistaa sellaisten rivinvälin arvojen asettamisen, jotka ovat
yksinkertaisen tai kaksinkertaisen välillä tai kaksinkertaista suurempia.
Vähintään: Kahden rivin välinen etäisyys ei ole koskaan asettamaasi arvoa pienempi,
mutta se voi olla sitä suurempi suurikokoisempien kirjasimien tapauksessa, jotta
tekstirivien meneminen päällekkäin vältettäisiin. Käytä tätä asetusta kun rivien välisen
etäisyyden on oltava kiinteä, mutta rivien päällekkäisyys tekstin koon kasvaessa
halutaan välttää.
Täsmälleen: Peruslinjojen välinen etäisyys.

186

Luku 8

Tekstin kanssa työskenteleminen

background image

Luku 8

Tekstin kanssa työskenteleminen

187

Välillä: Asetettu arvo suurentaa rivien välistä etäisyyttä rivien korkeuden sijasta.
Kaksinkertainen rivinväli sen sijaan kaksinkertaistaa jokaisen rivin korkeuden.