Numbers - Tekstin tasaaminen vaakatasossa

background image

Tekstin tasaaminen vaakatasossa

Voit muuttaa sarakkeessa, taulukon solussa, tekstilaatikossa tai kuviossa olevien
kappaleiden tasausta siten, että teksti tasataan vasempaan tai oikeaan reunaan tai
keskitetään tai sen molemmat reunat tasataan.

Voit muuttaa laskentataulukon tekstin tasausta nopeasti muokkauspalkin
tasauspainikkeiden avulla. Jos haluat muuttaa tekstin tasausta, valitse teksti ja osoita
muokkauspalkin tasauspainikkeita.

Tekstin tasaaminen vasemmalle, keskelle tai oikealle tai sen molempien reunojen
tasaaminen Tekstiasetusten avulla:

1

Valitse teksti, jota haluat muuttaa.

2

Osoita työkalupalkissa Asetukset, osoita Teksti-painiketta ja osoita sitten Teksti.

184

Luku 8

Tekstin kanssa työskenteleminen

background image

Luku 8

Tekstin kanssa työskenteleminen

185

3

Osoita yhtä viidestä vaakasuuntaisen tasauksen painikkeesta, jotka sijaitsevat

värivalitsimen oikealla puolella. Näiden painikkeiden toiminnot vasemmalta oikealle
ovat seuraavat:
Tasaa vasemmalle: asettaa jokaisen tekstirivin objektin vasenta reunaa vasten.
Keskelle: Keskelle-painike asettaa jokaisen tekstirivin keskikohdan objektin
keskikohtaan.
Tasaa oikealle: asettaa jokaisen tekstirivin objektin oikeaa reunaa vasten.
Tasaa reunat: asettaa jokaisen rivin sanojen välit sellaisiksi, että rivit jatkuvat jokaisen
objektin vasempaan ja oikeaan reunaan asti.
Tasaa taulukkosolut automaattisesti: tasaa tekstin vasempaan reunaan ja numerot
oikeaan reunaan taulukon solussa.

Ensin mainitut neljä tasauspainiketta ovat käytettävissä myös muokkauspalkissa, kun
tekstiä on valittuna. Myös viides tasauspainike on käytettävissä muokkauspalkissa, kun
valittuna on taulukon solu.

Voit tasata tekstin vaakatasossa myös valitsemalla Muoto > Teksti ja valitsemalla jonkin
näistä: Tasaa vasemmalle, Keskelle, Tasaa oikealle, Tasaa reunat tai Tasaa taulukkosolut
automaattisesti.

Jos haluat sisentää kappaleen ensimmäisen tekstirivin tai poistaa kappaleen
sisennyksen, katso ”Sisennysten asettaminen” sivulla 190.