Numbers - Kappaletta edeltävän tai seuraavan välin asettaminen

background image

Kappaletta edeltävän tai seuraavan välin asettaminen

Voit suurentaa tai pienentää kappaleita edeltäviä tai seuraavia välejä.

Voit muuttaa kappaleita edeltäviä tai seuraavia välejä nopeasti muokkauspalkin
rivinvälisäätimen avulla. Säädä kappaleita edeltäviä tai seuraavia välejä valitsemalla
teksti ja osoittamalla sitten muokkauspalkin rivinvälisäädintä.

Kappaleita edeltävien tai seuraavien välien säätäminen:

1

Valitse kappaleet, joita haluat muuttaa.

2

Osoita työkalupalkissa Asetukset, osoita Teksti-painiketta ja osoita sitten Teksti.

3

Vedä Ennen kappaletta- tai Kappaleen jälkeen -liukusäädintä. Voit myös asettaa tarkan

arvon (esimerkiksi 5 pt) tekstilaatikoihin.

Jos peräkkäisten kappaleiden Ennen kappaletta- tai Kappaleen jälkeen -arvot eivät ole
yhtä suuret, arvoista suurempaa käytetään. Jos esimerkiksi nykyisen kappaleen Ennen
kappaletta -arvo on 12 pistettä ja edeltävän kappaleen Kappaleen jälkeen -arvo on 14
pistettä, kappaleiden välin suuruus on 14 pistettä.

Ennen kappaletta -säädin ei ole näkyvissä, jos valittu kappale on tekstilaatikossa,
kuviossa tai taulukon solussa.

Käytä tekstilaatikoissa, kuvioissa ja taulukon soluissa olevan tekstin välistyksen
asettamiseen Sisämarginaali-säädintä, jonka kuvaus annetaan kohdassa ”Objekteissa
olevan tekstin sisämarginaalin muuttaminen” sivulla 191.