Numbers - Tekstin tasauksen, välistyksen ja värin asettaminen

background image

Tekstin tasauksen, välistyksen ja värin asettaminen

Tekstin ominaisuuksien säätämisen ensisijaiset työkalut ovat muokkauspalkki ja
Tekstiasetukset. Voit tehdä eräitä tekstin vaakasuuntaisen tasauksen säätöjä (kuten
keskittää tekstin tai tasata sen vasemmalle) Muoto-valikon avulla.

Värin, välistyksen ja tasauksen säätimet ovat käytettävissä myös muokkauspalkissa,
kun tekstiä on valittuna. Kun tekstilaatikossa, kommentissa tai kuviossa oleva teksti on
valittuna, voit valita tekstin ja sen taustan värin, tasata tekstin ja asettaa rivinvälit.

Vaihda kirjasimen
leikkausta, tyyliä ja kokoa.

Aseta tekstin väri.

Lihavoi, kursivoi tai
alleviivaa teksti.

Tasaa teksti.

Aseta rivivälit.

Jaa teksti sarakkeisiin.

Voit tasata taulukon solussa olevan tekstin sekä vaaka- että pystytasossa
muokkauspalkin avulla.

Tasaa teksti
pystysuunnassa.

Tasaa teksti vaakasuunnassa.

background image

Tekstiasetusten Teksti-osio tarjoaa käyttöösi lisää tasaus- ja riviväliasetuksia.

Vaakasuuntaisen tasauksen painikkeet:
Tasaa valittu teksti vasemmalle, oikealle,
keskelle tai molempiin reunoihin tai käytä
erityistä taulukkosolujen tasausta.

Pystysuuntaisen tasauksen
painikkeet: Tasaa teksti
tekstilaatikossa, kuviossa tai
taulukossa ylös, keskelle tai alas.

Merkkien välistys ja

riviväli: Säädä valitun

tekstin merkkien, rivien ja

kappaleiden välistä tilaa.

Säädä tekstin ja tekstilaatikoiden,
taulukkosolujen tai kuvioiden sisäreunojen
välistä etäisyyttä vetämällä säädintä.

Vaihda valitun tekstin

väriä osoittamalla tähän.

Tekstiasetukset-painike

Jos haluat oppia, miten

Siirry kohtaan

tasataan tekstiä

”Tekstin tasaaminen vaakatasossa” sivulla 184
”Tekstin tasaaminen pystytasossa” sivulla 185

säädetään tekstin välistystä

”Tekstirivien välien asettaminen” sivulla 186
”Kappaletta edeltävän tai seuraavan välin
asettaminen” sivulla 187
”Merkkivälin säätäminen” sivulla 187

säädetään tekstin väriä

”Tekstin värin ja tekstin taustavärin
muuttaminen” sivulla 187