Numbers - Varjojen ja yliviivauksen lisääminen tekstiin

background image

Varjojen ja yliviivauksen lisääminen tekstiin

Voit luoda tekstiin varjoja ja muotoilla niitä ja lisätä tekstiin yliviivauksia Kirjasimet-
ikkunan avulla.

Eri tapoja lisätä yliviivauksia ja varjoja:
Voit lisätä yliviivauksen valittuun tekstiin osoittamalla työkalupalkissa Kirjasimet,

m

osoittamalla Tekstin yliviivaus -painiketta ja valitsemalla ponnahdusvalikosta Ei mitään,
Yksinkertainen tai Kaksinkertainen.
Tai valitse teksti ja valitse Muoto > Kirjasin > Yliviivaus.
Valittuun tekstiin tulee näkyviin tekstin värinen yliviivaus. Jos haluat muuttaa
yliviivauksen väriä, valitse Tekstin yliviivaus -ponnahdusvalikosta Väri ja valitse sitten
haluamasi väri Värit-ikkunassa. Yliviivaus muuttuu valitun värin väriseksi, mutta tekstin
alkuperäinen väri säilyy.
Voit lisätä nopeasti varjon valittuun tekstiin valitsemalla muokkauspalkissa Varjo.

m

Voit lisätä nopeasti varjon valittuun tekstiin ja määritellä varjon ominaisuudet

m

osoittamalla työkalupalkissa Kirjasimet ja osoittamalla sitten Tekstivarjo-painiketta.
Voit tummentaa varjoa vetämällä varjon läpikuultavuuden liukusäädintä (ensimmäinen
liukusäädin vasemmalta) oikealle.
Voit tehdä varjosta hajanaisemman vetämällä varjon sumennuksen liukusäädintä
(keskimmäinen liukusäädin) oikealle.
Voit erottaa varjon tekstistä vetämällä varjon poikkeaman liukusäädintä (kolmas
liukusäädin) oikealle.
Voit asettaa varjon suunnan kiertämällä Varjon kulma -säätöpyörää.
Jos haluat lisätietoja varjojen asettamisesta tekstiin Grafiikka-asetuksilla, katso kohta

m

”Varjojen lisääminen” sivulla 235.