Numbers - Tekstin muuttaminen ala- tai yläindeksiksi

background image

Tekstin muuttaminen ala- tai yläindeksiksi

Voit nostaa tai laskea tekstiä suhteessa peruslinjaan.

Tekstin muuttaminen ala- tai yläindeksiksi:

1

Valitse teksti, jota haluat nostaa tai laskea, tai osoita kohtaa, johon haluat kirjoittaa

uutta tekstiä.

2

Jos haluat luoda ala- tai yläindeksin, jonka kirjasinkoko on ympäröivää tekstiä

pienempi, valitse Muoto > Kirjasin > Peruslinja > Alaindeksi tai valitse Muoto >
Kirjasin > Peruslinja > Yläindeksi.
Jos haluat nostaa tekstiä ylemmäs tai laskea tekstiä alemmas muuhun samalla rivillä
olevaan tekstiin nähden, valitse Peruslinja-alivalikosta Nosta tai Laske.
Jos haluat palauttaa tekstin samaan peruslinjaan leipätekstin kanssa, valitse Peruslinja-
alivalikosta Käytä oletusarvoa.

Voit lisätä Alaindeksi- ja Yläindeksi-symbolit työkalupalkkiin. Valitse Sisältö > Muokkaa
työkalupalkkia, vedä symbolit työkalupalkkiin ja osoita Valmis.