Numbers - Muiden kielten näppäinasettelujen näyttäminen

background image

Muiden kielten näppäinasettelujen näyttäminen

Näppäimistössä näytetään Syöttövalikossa valitun näppäinasettelun tai syöttötavan
merkit. Jos Syöttövalikossa on valittu esimerkiksi vaihtoehto Amerikkalainen,
Näppäimistö näyttää amerikkalaisen näppäimistön merkit.

Voit katsoa Näppäimistöstä, mihin eri merkit on sijoitettu muita kieliä varten
tarkoitetuissa näppäimistöissä, jos kyseiset kirjasimet on asennettu.

Jotta pääset Näppäimistöön, Syöttövalikon on oltava näkyvissä valikkorivillä.

Syöttövalikon näyttäminen:

1

Valitse Omenavalikko > Järjestelmäasetukset ja tee jokin seuraavista:

Jos sinulla on Mac OS X 10.6 tai uudempi, osoita Kieli ja teksti, osoita sitten

Â

Syöttölähteet ja valitse Näppäimistö- ja merkki -ikkuna -valintaneliö.
Jos sinulla on Mac OS X 10.5.7 tai vanhempi, osoita Maakohtaiset, valitse sitten

Â

Syöttövalikko ja valitse Näppäimistö-valintaneliö.
Syöttövalikko näkyy valikkorivin oikeassa reunassa ja näyttää lipulta tai merkiltä.

2

Valitsemalla maan näppäimistöasettelun tai syöttötavan vieressä olevan valintaneliön

näet kyseisessä maassa käytettyjen näppäimistöjen näppäinasettelun.

3

Valitse Näytä syöttövalikko valikkorivillä -valintaneliö.

Toisen kielen näppäinasettelun katsominen:

1

Valitse valikkorivillä oikealla näkyvästä Syöttövalikosta kieli tai syöttötapa.

2

Valitse Syöttövalikosta Näytä Näppäimistö.

3

Painamalla näppäimistön näppäimiä näet niiden sijainnin Näppäimistö-ikkunassa. Näet

painomerkit ja erikoismerkit painamalla Optio, Vaihto ja Komento-Optio.

4

Voit sijoittaa merkin dokumenttisi lisäyskohtaan osoittamalla merkin näppäintä

Näppäimistössä.