Numbers - Älykkäiden lainausten käyttäminen

background image

Älykkäiden lainausten käyttäminen

Älykkäät lainaukset ovat avaavia ja sulkevia lainausmerkkejä, jotka ovat kaartuvia. Jos et
käytä älykkäitä lainauksia, lainausmerkit ovat suorat ja avaavat ja sulkevat merkit eivät
eroa toisistaan.

Älykkäät
lainausmerkit
Suorat
lainausmerkit

Älykkäiden lainausmerkkien käyttäminen:
Valitse Numbers > Asetukset, osoita Automaattinen korjaus ja valitse sitten Käytä

m

älykkäitä lainausmerkkejä.