Numbers - Tekstien esittäminen sarakkeissa

background image

Tekstien esittäminen sarakkeissa

Voit järjestää tekstilaatikossa tai suorakulmaisessa kuviossa olevan tekstin sarakkeisiin.
Kun teksti täyttää yhden sarakkeen, se jatkuu seuraavssa sarakkeessa.

Voit jakaa tekstin nopeasti sarakkeisiin muokkauspalkin Sarakkeet-ponnahdusvalikon
avulla.

Käytä lisäasetusten tekemiseen Tekstiasetuksia.

Sarakkeiden luominen ja muotoileminen Tekstiasetusten avulla:

1

Valitse tekstilaatikko tai suorakulmainen kuvio, joka sisältää tekstin, jonka haluat jakaa

sarakkeisiin.

2

Osoita työkalupalkissa Asetukset, osoita Tekstiasetukset-painiketta ja osoita sitten

Sarakkeet.

3

Määrittele Sarake-kenttään, kuinka monta saraketta haluat luoda.

4

Jos haluat käyttää yhtä leveitä sarakkeita, valitse Tasalevyiset sarakkeet.

Jos haluat asettaa sarakkeille eri leveydet, poista kohdan Tasalevyiset sarakkeet valinta,
kaksoisosoita Sarake-arvoa taulukossa ja kirjoita uusi leveys.

5

Jos haluat muuttaa sarakkeiden välistä etäisyyttä, kaksoisosoita Väli-arvoa ja muuta

sitä.