Numbers - Sivunumeroiden ja muiden muuttuvien arvojen lisääminen

background image

Sivunumeroiden ja muiden muuttuvien arvojen lisääminen

Voit lisätä laskentataulukkoon sivunumeroiden, sivumäärän, tiedostonimen sekä
päivämäärän ja kellonajan kaltaisia arvoja käyttäen muotoiltuja tekstikenttiä,
jotka Numbers päivittää automaattisesti arvojen muuttuessa. Vaikka tällaiset arvot
ovat yleisimpiä ylä- ja alaotsakkeissa (katso ”Ylä- ja alaotsakkeiden lisääminen
välilehdelle” sivulla 45), voit lisätä muotoiltuja tekstikenttiä mihin tahansa
laskentataulukon kohtaan.

Eri tapoja lisätä muotoiltuja tekstikenttiä:
Jos haluat lisätä dokumenttiin sivunumerot, aseta lisäyskohta paikkaan, jossa haluat

m

sivunumeron näkyvän, ja valitse sitten Lisää > Sivun numero.
Voit muuttaa sivunumeroiden muotoa Ctrl-osoittamalla sivunumeroa ja valitsemalla
uuden numeromuodon.
Jos haluat lisätä dokumenttiin sen kokonaissivumäärän, aseta lisäyskohta paikkaan,

m

jossa haluat sivumäärän näkyvän, ja valitse sitten Lisää > Sivumäärä.
Jos haluat liittää kokonaissivumäärän jokaisen sivunumeroon (esim. 2 / 10), lisää
sivunumero, kirjoita / ja valitse sitten Lisää > Sivumäärä.
Voit muuttaa sivumäärän muotoa Ctrl-osoittamalla sivumäärää ja valitsemalla uuden
numeromuodon.
Voit lisätä dokumenttiin päivämäärän ja/tai kellonajan ja muotoilla sitä asettamalla

m

lisäyskohdan paikkaan, jossa haluat kyseisen arvon näkyvän, ja valitsemalla Lisää >
Päiväys ja aika.
Jos haluat muuttaa päivämäärän ja kellonajan muotoa, Ctrl-osoita päivämäärää ja
kellonaikaa, valitse Muokkaa päiväystä ja aikaa ja valitse sitten haluamasi päivämäärän
ja kellonajan muoto ponnahdusvalikosta. Jos haluat, että laskentataulukossa näytetään
aina ajan tasalla oleva päivämäärä ja kellonaika, valitse Päivitä automaattisesti
avattaessa.
Jos haluat lisätä laskentataulukkoon tiedostonimen, aseta lisäyskohta paikkaan, jossa

m

haluat tiedostonimen näkyvän, ja valitse sitten Lisää > Tiedostonimi.

200

Luku 8

Tekstin kanssa työskenteleminen

background image

Luku 8

Tekstin kanssa työskenteleminen

201

Jos haluat näyttää tiedoston hakemistopolun, kaksoisosoita tiedostonimeä ja valitse
Näytä hakemistopolku.
Jos haluat näyttää tiedostopäätteen, kaksoisosoita tiedostonimeä ja valitse Näytä aina
tiedostopääte.