Numbers - Sisennysten asettaminen kappaleisiin

background image

Sisennysten asettaminen kappaleisiin

Voit käyttää vaakasuuntaista viivainta kappaleiden sisennysten asettamiseen.

Ensimmäisen rivin sisennys

Vasen sisennys

Oikea sisennys

Eri tapoja asettaa sisennyksiä:
Voit muuttaa oikeaa sisennystä vetämällä oikean sisennyksen symbolin (alaspäin

m

osoittava sininen kolmio vaakasuuntaisen viivaimen oikealla puolella) siihen kohtaan,
johon haluat kappaleen oikean reunan päättyvän.
Voit muuttaa vasenta sisennystä vetämällä vasemman sisennyksen symbolin (alaspäin

m

osoittava sininen kolmio vaakasuuntaisen viivaimen vasemmalla puolella) siihen kohtaan,
josta haluat kappaleen vasemman reunan alkavan.
Jos haluat muuttaa vasenta marginaalia vasemmasta sisennyksestä riippumatta, paina

m

Optio-näppäintä vetäessäsi.
Voit muuttaa ensimmäisen rivin sisennystä vetämällä ensimmäisen rivin sisennyksen

m

symbolin (sininen suorakulmio) siihen kohtaan, josta haluat kunkin kappaleen
ensimmäisen rivin alkavan. Jos haluat, että ensimmäinen rivi jää vasemman marginaalin
tasalle, varmista, että suorakulmio on vasemman sisennyksen symbolin kohdalla.
Voit luoda roikkuvan sisennyksen vetämällä suorakulmion vasemman sisennyksen

m

symbolin vasemmalle puolelle.

190

Luku 8

Tekstin kanssa työskenteleminen

background image

Luku 8

Tekstin kanssa työskenteleminen

191