Numbers - Viivainasetusten muuttaminen

background image

Viivainasetusten muuttaminen

Viivainasetusten muuttaminen:
Valitse Numbers > Asetukset ja aseta viivaimen mittayksiköt käyttämällä Mittayksiköt-

m

ponnahdusvalikkoa.

Uudet viivainasetukset pätevät kaikkiin laskentataulukoihin, joita katselet Numbersissa,
kunnes muutat asetuksia uudelleen.

Sisennysten asettaminen

Voit säätää tekstin etäisyyttä tekstilaatikon, kuvion tai taulukon solun sisäreunukseen.

Jos haluat oppia, miten

Siirry kohtaan

muutetaan sisennystä

”Sisennysten asettaminen kappaleisiin” sivulla 190

muutetaan tekstin ja objektien sisäreunuksen
välistä etäisyyttä

”Objekteissa olevan tekstin sisämarginaalin
muuttaminen” sivulla 191