Numbers - Uuden sarkaimen asettaminen

background image

Uuden sarkaimen asettaminen

Voit käyttää vaakasuuntaista viivainta uuden sarkaimen lisäämiseen.

Saat vaakasuuntaisen viivaimen näkyviin osoittamalla työkalupalkissa Sisältö ja
valitsemalla sitten Näytä viivaimet. Lisätietoja viivainasetusten säätämiseen on
kohdassa ”Viivainasetusten muuttaminen” sivulla 190.

188

Luku 8

Tekstin kanssa työskenteleminen

background image

Luku 8

Tekstin kanssa työskenteleminen

189

Siniset sarkainsymbolit tulevat
näkyviin vaakasuuntaiselle
viivaimelle, kun valitset tekstiä,
jossa on käytetty sarkaimia.

Desimaalisarkain

Oikea sarkain

Keskisarkain

Vasen sarkain

Uuden sarkaimen luominen:
Voit luoda uuden sarkaimen lisäämällä sarkainsymbolin osoittamalla vaakasuuntaista

m

viivainta siinä kohdassa, johon haluat asettaa sarkaimen, ja Ctrl-osoittamalla sitten
sarkainsymbolia. Valitse tasausvaihtoehto oikotievalikosta:

Valitse näistä
sarkaintyypeistä.

Vasen sarkain: Tasaa tekstin vasemman reunan sarkaimen kanssa.
Keskisarkain: Asettaa tekstin keskikohdan sarkaimen kohdalle.
Oikea sarkain: Tasaa tekstin oikean reunan sarkaimen kanssa.
Desimaalisarkain: Tasaa numeroiden desimaalimerkin (esimerkiksi piste tai pilkku)
sarkaimen kohdalle.
Voit myös kaksoisosoittaa sarkainsymbolia toistuvasti, kunnes haluamasi sarkaintyyppi
tulee näkyviin.