Numbers - Sarkaimen poistaminen

background image

Sarkaimen poistaminen

Voit poistaa sarkaimen nopeasti vaakasuuntaisen viivaimen avulla. Saat
vaakasuuntaisen viivaimen näkyviin osoittamalla työkalupalkissa Sisältö ja valitsemalla
sitten Näytä viivaimet. Lisätietoja viivainasetusten säätämiseen on kohdassa
”Viivainasetusten muuttaminen” sivulla 190.

background image

Sarkaimen poistaminen:
Vedä sarkain pois vaakasuuntaisesta viivaimesta.

m