Numbers - Sarkaimen muuttaminen

background image

Sarkaimen muuttaminen

Voit muuttaa sarkaimien paikkaa ja tyyppiä vaakasuuntaisen viivaimen avulla. Saat
vaakasuuntaisen viivaimen näkyviin osoittamalla työkalupalkissa Sisältö ja valitsemalla
sitten Näytä viivaimet. Lisätietoja viivainasetusten säätämiseen on kohdassa
”Viivainasetusten muuttaminen” sivulla 190.

Eri tapoja muuttaa sarkaimia:
Siirrä sarkainta vetämällä sen sinistä sarkainsymbolia vaakasuuntaisessa viivaimessa.

m

Jos haluat muuttaa sarkaimen erityyppiseksi, Ctrl-osoita sarkainsymbolia

m

vaakasuuntaisessa viivaimessa ja valitse haluamasi vaihtoehto oikotievalikosta.
Voit myös kaksoisosoittaa viivaimen sarkainsymbolia toistuvasti, kunnes haluamasi
sarkaintyyppi tulee näkyviin.