Numbers - Luettelomerkeillä varustettujen luetteloiden muotoilu

background image

Luettelomerkeillä varustettujen luetteloiden muotoilu

Vaikka automaattista luettelon luomistoimintoa voidaan käyttää yksinkertaisen
luettelomerkeillä varustetun luettelon luomiseen, Tekstiasetukset tarjoavat paljon
enemmän vaihtoehtoja luettelomerkeillä varustettujen luetteloiden muotoiluun.
Tietoja luetteloiden automaattisesta luomisesta annetaan kohdassa ”Luetteloiden
luominen automaattisesti” sivulla 191.

Luettelomerkeillä varustetun luettelon lisääminen ja muotoileminen Tekstiasetusten
avulla:

1

Aseta lisäyskohta siihen kohtaan, josta haluat luettelon alkavan.

2

Osoita työkalupalkissa Asetukset, osoita Tekstiasetukset-painiketta ja osoita sitten

Luettelomerkit.

3

Valitse luettelomerkin tyyli Luettelomerkit ja numerointi -ponnahdusvalikosta.

Jos haluat käyttää luettelomerkkinä kirjoitusmerkkiä, valitse Tekstimerkit ja valitse
sitten merkki luettelosta tai kirjoita uusi merkki kenttään.

192

Luku 8

Tekstin kanssa työskenteleminen

background image

Luku 8

Tekstin kanssa työskenteleminen

193

Jos haluat käyttää yhtä Numbersin kuvaluettelomerkeistä, valitse Kuvamerkit ja valitse
sitten kuva selausluettelosta.
Jos haluat käyttää omaa kuvaa luettelomerkkinä, valitse Muokattu kuva ja valitse sitten
kuva näkyviin tulevasta Avaa-valintaikkunasta.

4

Jos haluat muuttaa kuvaluettelomerkin kokoa, määrittele Koko-kenttään haluamasi

prosenttiosuus kuvan alkuperäisestä koosta. Valitse vaihtoehtoisesti Skaalaa tekstin
mukana -valintaruutu ja määrittele prosenttiosuus tekstin koosta. Jos valitset tämän
vaihtoehdon, kuvan ja tekstin koon suhde säilyy samana, vaikka myöhemmin
muuttaisit tekstin kirjasinkokoa.

5

Säädä luettelomerkkien ja vasemman marginaalin välinen etäisyys Luettelomerkin

sisennys -kentän avulla. Käytä Tekstin sisennys -kenttää luettelomerkkien ja tekstin
välisen etäisyyden säätämiseen.

6

Voit sijoittaa luettelomerkit tekstilaatikossa tai kuviossa olevaa tekstiä korkeammalle tai

alemmalle käyttämällä Tasaa-kenttää.

7

Voit lisätä luetteloon luettelomerkillä merkittyjä kohteita ja sisentää ne seuraavilla

tavoilla:

Jos haluat lisätä uuden luettelokohteen nykyiselle sisennystasolle, paina

Â

rivinvaihtonäppäintä. Jos työskentelet taulukon solussa ja ”Rivinvaihtonäppäin
siirtää seuraavaan soluun” on valittuna Taulukkoasetuksissa, paina Optio-Rivinvaihto
pelkän rivinvaihtonäppäimen sijasta.
Jos haluat lisätä luettelokohteen sisälle luettelomerkittömän kappaleen, paina

Â

rivinvaihtonäppäintä pitäen samalla Vaihto-näppäintä painettuna. Jos työskentelet
taulukon solussa ja ”Rivinvaihtonäppäin siirtää seuraavaan soluun” on valittuna
Taulukkoasetuksissa, paina sen sijaan Ctrl-Rivinvaihto.
Jos haluat lisätä uuden luettelokohteen seuraavalle alemmalle sisennystasolle,

Â

paina Sarkain. Jos haluat lisätä uuden luettelokohteen seuraavalle ylemmälle tasolle,
paina Vaihto-Sarkain. Voit myös osoittaa luettelomerkkiä ja vetää sitä sitten oikealle,
vasemmalle, alaoikealle tai alavasemmalle.
Jos työskentelet taulukon solussa ja ”Rivinvaihtonäppäin siirtää seuraavaan soluun”
on valittuna Taulukkoasetuksissa, käytä luettelokohtien sisennystason muuttamiseen
Tekstiasetusten Luettelomerkit-osion Sisennystaso-säätimiä.
Kun haluat palata normaaliin tekstiin luettelon lopussa, paina rivinvaihtonäppäintä

Â

ja valitse Luettelomerkit ja numerointi -ponnahdusvalikosta Ei luettelomerkkejä.
Sinun on ehkä myös säädettävä sisennystasoa.
Jos työskentelet taulukon solussa ja ”Rivinvaihtonäppäin siirtää seuraavaan
soluun” on valittuna Taulukkoasetuksissa, paina Optio-Rivinvaihto pelkän
rivinvaihtonäppäimen sijasta.