Numbers - Luetteloiden luominen automaattisesti

background image

Luetteloiden luominen automaattisesti

Kun käytät automaattista luettelon luomista, Numbers muotoilee luettelon
automaattisesti sen perusteella, mitä kirjoitat siihen. Jos haluat käyttää tätä toimintoa,
valitse ensin Numbers > Asetukset, osoita Automaattinen korjaus ja varmista, että
”Havaitse luettelot automaattisesti” on valittu.

background image

Luettelo luominen automaattisesti:

1

Aseta lisäyskohta siihen kohtaan, josta haluat luettelon alkavan.

2

Voit luoda luettelon seuraavilla tavoilla:

Jos haluat luoda luettelomerkillisen luettelon, kirjoita luettelomerkki (•) painamalla

Â

Optio-8, kirjoita tähtimerkki (*) tai kirjoita väliviiva (-). Kirjoita sitten välilyönti ja
tekstiä ja paina rivinvaihtonäppäintä. Lisätietoja luettelomerkeillä varustetun
luettelon muotoiluun on kohdassa ”Luettelomerkeillä varustettujen luetteloiden
muotoilu” sivulla 192.
Jos haluat luoda luettelon, jossa käytetään luettelomerkkeinä numeroita, kirjaimia

Â

tai roomalaisia numeroita, kirjoita numero, kirjain tai roomalainen numero, lisää
piste ja väli ja kirjoita sitten tekstiä. Paina sitten rivinvaihtonäppäintä. Jos haluat
oppia muotoilemaan numeroituja tai järjestettyjä luetteloita, katso ”Numeroitujen
luetteloiden muotoileminen” sivulla 194 ja ”Järjestettyjen luetteloiden
muotoilu” sivulla 195.

3

Voit jatkaa luettelon tekemistä seuraavilla tavoilla:

Jos haluat lisätä uuden luettelokohteen nykyiselle sisennystasolle, paina

Â

rivinvaihtonäppäintä.
Jos haluat siirtää luettelokohteen seuraavalle alemmalle sisennystasolle, paina

Â

Sarkain. Jos haluat siirtää luettelokohteen seuraavalle ylemmälle tasolle, paina
Vaihto-Sarkain.

4

Voit lopettaa luettelon painamalla rivinvaihtonäppäintä kahdesti tai painamalla

rivinvaihtonäppäintä ja sitten poistonäppäintä.
Huomaa: Jos työskentelet taulukon solussa ja ”Rivinvaihtonäppäin siirtää
seuraavaan soluun” on valittuna Taulukkoasetuksissa, paina Optio-Rivinvaihto pelkän
rivinvaihtonäppäimen sijasta.