Numbers - Ympyräkaavion värien ja pintakuvioiden muuttaminen

background image

Ympyräkaavion värien ja pintakuvioiden muuttaminen

Seuraavassa on tapoja ympyräkaavioiden värien ja pintakuvioiden muuttamiseen:
Jos haluat täyttää sarjan elementit erityisesti suunnitelluilla väreillä tai pintakuvioilla,

m

osoita työkalupalkissa Asetukset, osoita Kaavioasetukset-painiketta ja osoita sitten
Kaaviovärit. Valitse täyttötyyppi (esimerkiksi Kolmiulotteinen pintakuviotäyttö)
ensimmäisestä ponnahdusvalikosta ja täyttökokoelma (esimerkiksi Marmori tai Puu)
toisesta ponnahdusvalikosta. Tee sitten jokin seuraavista:

Jos haluat täyttää kaikki sektorit, osoita Käytä kaikkiin. Ensimmäinen täyttö otetaan

Â

käyttöön kaikissa ensimmäisen sarjan elementeissä, toinen täyttö toisen sarjan
elementeissä ja niin edelleen.
Jos haluat täyttää yksittäisen sektorin, vedä täyttö sektoriin.

Â

Jos haluat säätää yksittäisten sektoreiden peittävyyttä, reunaviivoja, varjoa ja muita

m

graafisia ominaisuuksia, valitse sektori, jota haluat muuttaa, osoita Grafiikka-asetukset-
painiketta ja tee sitten haluamasi muutokset.
Kun säädät peittävyyttä ja täyttöä, huomaa, että vetämällä Grafiikka-asetusten
alaosassa olevaa Peittävyys-säädintä muutetaan koko kaavion peittävyyttä. Jos
haluat muotoilla vain tiettyä sarjaa, valitse se ja säädä sitten väritäytön, liukutäytön
tai sävytetyn kuvatäytön peittävyyttä. Lisätietoja on kohdissa ”Peittävyyden
säätäminen” sivulla 237 ja ”Objektien täyttäminen väreillä tai kuvilla” sivulla 238.

Jos haluat oppia, miten

Siirry kohtaan

omia kuvia käytetään täyttönä

”Objektin täyttäminen kuvalla” sivulla 241

ympyrää tai sektoria ympäröivää reunaviivan
tyyliä vaihdetaan

”Reunojen tyylin muuttaminen” sivulla 233

varjoja muutetaan

”Varjojen lisääminen ympyräkaavioihin ja niiden
sektoreihin” sivulla 167

kolmiulotteisen kaavion syvyyden tunnetta
muutetaan

”Näkymän asetusten säätäminen kolmiulotteisissa
kaavioissa” sivulla 172