Numbers - Yksittäisten sektoreiden erottaminen ympyräkaaviosta

background image

Yksittäisten sektoreiden erottaminen ympyräkaaviosta

Jotta ympyräkaavion sektorit olisivat selvemmin havaittavia, voit erottaa ne kaaviosta.

Erota sektori
ympyräkaaviosta
käyttämällä
Irrota-liukusäädintä.

Ympyrän sektorien erottaminen:
Jos haluat siirtää yksittäisen sektorin kauemmas kaksi- tai kolmiulotteisen

m

ympyräkaavion keskipisteestä, valitse sektori ja vedä sitä tai käytä Kaavioasetusten
Irrota-säädintä.
Jos haluat siirtää kaikki sektorit kauemmas kolmiulotteisen ympyräkaavion

m

keskipisteestä, valitse koko kaavio ennen Irrota-säätimen käyttämistä.
Jos haluat siirtää useita sektoreita kauemmas kaksi- tai kolmiulotteisen ympyräkaavion

m

keskipisteestä, valitse useita sektoreita Vaihto- tai Komento-osoittamalla niitä ja vedä
niitä tai käytä Irrota-säädintä.

Voit parantaa yksittäisten sektoreiden erottuvuutta toisistaan lisäämällä niihin
sarjan nimen tai datapisteen nimiön. Katso ”Kaavion datasarjan elementtien
muotoileminen” sivulla 158.