Numbers - Varjojen lisääminen ympyräkaavioihin ja niiden sektoreihin

background image

Varjojen lisääminen ympyräkaavioihin ja niiden sektoreihin

Voit lisätä varjoja ympyräkaavion yksittäisiin sektoreihin tai koko ympyräkaavioon.
Kun lisäät varjoja yksittäisiin sektoreihin, näyttää siltä kuin sektorit olisivat eri
tasoilla. Jos siis lisäät varjon ympyräkaavion sektoriin, se kannattaa yleensä erottaa
ympyrästä ensin. Katso ohjeet kohdasta ”Yksittäisten sektoreiden erottaminen
ympyräkaaviosta” sivulla 167.

Varjojen lisääminen:

1

Valitse kaavio tai yksittäisiä sektoreita. Osoita työkalupalkissa Asetukset ja osoita sitten

Kaavioasetukset-painiketta. Toimi yhdellä seuraavista tavoista:

Jos haluat lisätä varjoja yksittäin valittuihin sektoreihin, valitse Yksittäinen Varjo-

Â

ponnahdusvalikosta.
Jos haluat lisätä varjon koko kaavioon, valitse Ryhmä Varjo-ponnahdusvalikosta.

Â

Voit myös käyttää muokkauspalkin Varjo-ponnahdusvalikkoa.

background image

2

Käytä varjon ominaisuuksien asettamiseen Grafiikka-asetuksia. Katso ohjeet kohdasta

”Varjojen lisääminen” sivulla 235.