Numbers - Ympyräkaavioiden ulkoasun muokkaaminen

background image

Ympyräkaavioiden ulkoasun muokkaaminen

Yksi ympyräkaavio edustaa yhtä datajoukkoa ja jokainen sektori on yksi datapistearvo
kyseisessä joukossa (ensimmäinen datapiste kustakin datasarjasta). Jos datasarjat
ovat riveissä, kaavion luomiseen käytetään vain ensimmäistä saraketta. Jos datasarjat
ovat sarakkeissa, kaavion luomiseen käytetään vain ensimmäistä riviä. Voit luoda
kaavion mistä tahansa datajoukosta siirtämällä sen taulukon ensimmäiselle riville tai
sarakkeeseen.

Jos haluat säätää ympyräkaavion yksittäisen sektorin ulkoasua, sinun on ensin valittava
ympyräkaavio ja sen jälkeen sektorit, joita haluat muuttaa.

Eri tapoja valita kaavion sektoreita valitussa ympyräkaaviossa:
Voit valita yksittäisen sektorin osoittamalla sitä.

m

Voit valita kaikki sektorit valitsemalla minkä tahansa sektorin ja painamalla Komento-A.

m

Voit valita toisistaan erillään olevia sektoreita pitämällä Komento-näppäintä painettuna

m

samalla, kun valitset sektorit.
Jos haluat valita useita vierekkäisiä sektoreita, valitse ensimmäinen sektori ja pidä

m

Vaihto-näppäintä painettuna viimeisen sektorin valitsemiseen asti.

Jos haluat oppia, miten

Siirry kohtaan

ympyräkaavioihin lisätään värejä ja pintakuvioita

”Ympyräkaavion värien ja pintakuvioiden
muuttaminen” sivulla 165

ympyräkaaviossa näytetään sarjojen ja
datapisteiden nimiöt

”Nimiöiden näyttäminen
ympyräkaaviossa” sivulla 165

yksittäisistä ympyräkaavion sektoreista saadaan
näyttävämpiä

”Yksittäisten sektoreiden erottaminen
ympyräkaaviosta” sivulla 167

ympyräkaavioihin lisätään varjoja

”Varjojen lisääminen ympyräkaavioihin ja niiden
sektoreihin” sivulla 167

kaksiulotteista ympyräkaaviota pyöritetään

”Kaksiulotteisten ympyräkaavioiden
pyörittäminen” sivulla 168

muita muotoiluja käytetään

”Kaavioiden muotoileminen” sivulla 153

164

Luku 7

Kaavioiden luominen datasta

background image

Luku 7

Kaavioiden luominen datasta

165