Numbers - Varjojen, välistyksen ja sarjan nimien asettaminen palkki- ja pylväskaavioihin

background image

Varjojen, välistyksen ja sarjan nimien asettaminen palkki- ja

pylväskaavioihin

Palkki- ja pylväskaavioissa voit säätää palkki- tai pylväsjoukkojen (datajoukkojen) välistä
etäisyyttä. Kaavioissa, joissa datajoukot eivät ole pinottuja, voit lisäksi säätää palkkien
ja pylväiden (yksittäisten datajoukkojen) välistä etäisyyttä. Voit myös lisätä varjoja
yksittäisiin datasarjoihin tai koko kaavioon.

Palkki- ja pylväskaavioissa, joita ei ole pinottu, voit myös tuoda näkyviin sarjojen nimet
tai nimiöt.

Palkki- ja pylväskaavioita muokataan seuraavasti:

1

Valitse palkki- tai pylväskaavio.

2

Osoita työkalupalkissa Asetukset, osoita Kaavioasetukset-painiketta ja osoita sitten

Kaavio.

3

Voit muuttaa palkkien ja luokkien välistä tyhjää aluetta seuraavilla tavoilla:

Jos haluat muuttaa palkkien välistä etäisyyttä, kirjoita arvo (tai osoita nuolia)

Â

Palkkien väli -kenttään.
Jos haluat muuttaa luokkien välistä etäisyyttä (pinoamattomat kaaviot), määrittele

Â

arvo Joukkojen väli -kenttään.
Tämä arvo on prosenttiosuus palkin paksuudesta. Kun palkkien välistä etäisyyttä
pienennetään, palkit muuttuvat paksummiksi. Voit myös liikuttaa osoitinta palkin
reunan lähellä, kunnes osoitin muuttuu kaksipäiseksi nuoleksi, ja muuttaa sitten
palkkeja paksummiksi tai kapeammiksi osoitinta vetämällä.

4

Varjoja lisätään seuraavasti:

Jos haluat lisätä varjoja yksittäisiin palkkeihin, valitse Yksittäinen Varjo-

Â

ponnahdusvalikosta.

168

Luku 7

Kaavioiden luominen datasta

background image

Luku 7

Kaavioiden luominen datasta

169

Jos haluat lisätä varjoja jokaiseen palkkiryhmään, valitse Ryhmä Varjo-

Â

ponnahdusvalikosta.
Käytä varjon ominaisuuksien asettamiseen Grafiikka-asetuksia. Katso ohjeet

Â

kohdasta ”Varjojen lisääminen” sivulla 235.

5

Jos haluat tuoda sarjan nimet näkyviin, osoita Akseli ja valitse sitten luokka-akselin

Valitse akselivalinnat -ponnahdusvalikosta Näytä sarjojen nimet.

Lisätietoa muista muotoiluvalinnoista on kohdassa ”Kaavioiden
muotoileminen” sivulla 153.