Numbers - Pistekaavioiden käyttäminen

background image

Pistekaavioiden käyttäminen

Pistekaavioissa tiedot esitetään eri tavalla kuin muunlaisissa kaavioissa. Ne edellyttävät
vähintään kahden datasarakkeen tai -rivin käyttöä yksittäisen datasarjan arvojen
piirtämiseen. Useampien datasarjojen näyttämiseksi on käytettävä ylimääräisiä kahden
sarakkeen (tai kahden rivin) pareja.

Jokainen arvopari määrittelee yhden datapisteen paikan. Parin ensimmäinen data-arvo
on pisteen x-akseli. Toinen data-arvo on pisteen y-akseli. Jos olet jo luonut kaavion,
jonka datapisteet eivät ole pareina ja muutat kaavion pistekaavioksi, Numbers ei
ehkä piirrä kaaviota odotetusti. Taulukon datan asettelutavasta riippuen voi olla, ettei
kaaviota voida piirtää ollenkaan. Varmista, että olet syöttänyt x- ja y-pisteiden arvot
jokaiselle datasarjalle, jonka haluat piirtää, ennen kuin luot pistekaavion.

Kun valitset pistekaavion, sarjapainike muuttuu rattaaksi tietotaulukon vasemmassa
yläkulmassa. Voit käyttää yksittäistä tietosaraketta (tai -riviä) useiden y-arvojen
sarakkeiden (tai rivien) x-arvoina osoittamalla rataspainiketta ja valitsemalla Jaa
X-arvot. Samalla painikkeella voit vaihtaa rivien ja sarakkeiden käyttöä datasarjana
kaaviossasi.

Kun haluat muuttaa datapistesymboleiden tai viivojen ulkonäköä, valitse muutettava
symboli tai viiva.

Muokkauspalkilla voit nopeasti muokata symboleja ja viivoja. Valitse symboli ja käytä
Symboli- ja Koko-säätimiä sen muotoilemiseen. Voit muotoilla viivoja viivasäätimillä.
Kaavioasetukset tarjoaa lisävalintoja.

170

Luku 7

Kaavioiden luominen datasta

background image

Luku 7

Kaavioiden luominen datasta

171

Valittujen datapistesymboleiden ja yhdistävien viivojen muokkaaminen
Kaavioasetuksilla:
Säädä symbolin kokoa tekemällä Datasymboli-ponnahdusvalikosta valinta ja

m

syöttämällä arvo tai käyttämällä viereisessä kentässä olevaa askellinta.
Jos haluat yhdistää valittujen sarjojen pisteet suoraan tai käyrään viivaan, valitse

m

vaihtoehto Yhdistämispisteet-ponnahdusvalikosta.
Jos haluat muuttaa datapisteiden tai viivojen väriä kaaviossasi, valitse datapiste

m

tai viiva, jota haluat muuttaa, ja avaa sitten Grafiikka-asetukset. (Huomaa, että voit
muuttaa datapisteiden, viivan ja trendiviivan värejä erikseen, silloinkin, kun ne
edustavat samaa datasarjaa.) Osoita Grafiikka-asetuksissa Viivojen ja reunusten
värivalitsinta ja valitse sitten väri Värit-ikkunasta.
Jos haluat muuttaa minkä tahansa viivan tyyliä ja paksuutta kaaviossasi, valitse se ja

m

valitse sitten viivan tyyli Grafiikka-asetusten Piirrä-ponnahdusvalikosta. Säädä viivan
paksuutta syöttämällä arvo tai käyttämällä viereisen kentän askellinta.

Pistekaavioissa voit tuoda virhepalkit näkyviin sekä x- että y-akselin mitoille. Lisätietoja
virhepalkkien tuomisesta näkyviin on kohdassa ”Virhepalkkien näyttäminen
kaavioissa” sivulla 160. Lisätietoa muista muotoiluvalinnoista on kohdassa ”Kaavioiden
muotoileminen” sivulla 153.