Numbers - Näkymän asetusten säätäminen kolmiulotteisissa kaavioissa

background image

Näkymän asetusten säätäminen kolmiulotteisissa kaavioissa

Kolmiulotteisissa kaavioissa voit muuttaa katselukulmaa vetämällä nuolia, jotka tulevat
näkyviin, kun valitset kaavion.

Kaavioasetukset tarjoavat lisäsäätimiä.

172

Luku 7

Kaavioiden luominen datasta

background image

Luku 7

Kaavioiden luominen datasta

173

3D-näkymäasetusten säätäminen Kaavioasetuksilla:

1

Valitse Kolmiulotteinen kaavio, osoita työkalupalkissa Asetukset, osoita

Kaavioasetukset-painiketta ja osoita sitten Kaavio.

2

Jos haluat muuttaa kaavion katselukulmaa, vedä sinisen nuolipainikkeen nuolen

kärkeä kunnes kaavio on haluamassasi kulmassa.

3

Jos haluat muuttaa valaistuskulmaa ja voimakkuutta, valitse Valaistuksen tyyli

-ponnahdusvalikosta vaihtoehto, joka luo haluamasi vaikutelman.

4

Jos haluat muuttaa kaavion elementtien syvyyttä, vedä Kaavion syvyys -liukusäädintä.

Kun vedät säädintä oikealle, kaavion elementit näyttävät nousevan kohti katsojaa.

5

Jos haluat korostaa kolmiulotteisen ympyräkaavion reunoja, valitse Näytä viistotut

reunat.

6

Jos haluat muuttaa kolmiulotteisten pylväs- tai palkkikaavioiden muotoa, käytä Palkin

muoto -ponnahdusvalikkoa.

Lisätietoa muista muotoiluvalinnoista on kohdassa ”Kaavioiden
muotoileminen” sivulla 153.

background image

174

Voit lisätä dokumenttiin tekstiä ja muokata sen ulkoasua. Voit

käyttää tekstiä muun muassa luetteloissa, tekstilaatikoissa,

taulukon soluissa ja kuvioissa.

Tekstin lisääminen

Voit lisätä tekstiä kirjoittamalla taulukon soluun, tekstilaatikkoon tai kuvioon.

Jos haluat oppia, miten

Siirry kohtaan

luodaan tekstilaatikko ja lisätään siihen tekstiä

”Tekstilaatikoiden lisääminen” sivulla 196

lisätään tekstiä kuvioon

”Tekstin lisääminen kuvioon” sivulla 197

käsitellään tekstiä taulukon soluissa

”Taulukon solujen arvojen lisääminen ja
muokkaaminen” sivulla 81
”Tekstin käsittely taulukon soluissa” sivulla 82
”Tekstimuodon käyttäminen taulukon
soluissa” sivulla 104

muokataan tekstiä

”Tekstin valitseminen” sivulla 174
”Tekstin poistaminen, kopioiminen ja
sijoittaminen” sivulla 175
”Tekstin koon ja ulkoasun
muotoileminen” sivulla 176
”Tekstin tasauksen, välistyksen ja värin
asettaminen” sivulla 183
”Luetteloiden luominen” sivulla 191

Tekstin valitseminen

Ennen kuin muotoilet tekstiä tai suoritat muita tekstiin liittyviä toimintoja, sinun on
valittava työstettävä tekstin osuus.

8