Numbers - Kaksiakselisen kaavion ja yhdistelmäkaavion muokkaaminen

background image

Kaksiakselisen kaavion ja yhdistelmäkaavion muokkaaminen

Kumpikin kaaviotyyppi hyödyntää kahta datasarjaa, joita jokaista esittää palkki-, viiva-
tai aluekaavio. Kaavioasetuksissa on säätimet, joiden avulla voit muotoilla kumpaakin
akselia erikseen.

Kaksiakseliset kaaviot esittävät kaksi datasarjaa kahtena kaaviona, käyttäen eri
arvoakselia (y-akselia) kummallekin kaaviolle. Kaavion vasemmanpuoleinen akseli
kuuluu ensimmäiseen datasarjaan ja sitä kutsutaan Arvoakseli (Y1):ksi. Kaavion
oikeanpuoleinen akseli kuuluu toiseen datasarjaan ja sitä kutsutaan Arvoakseli (Y2):ksi.

background image

Yhdistelmäkaaviot esittävät kaksi datasarjaa yhtenä kaaviona.

Datasarjan esittäminen pylväänä, viivana tai alueena:

1

Valitse datasarja.

2

Toimi yhdellä seuraavista tavoista:

Valitse vaihtoehto muokkauspalkin Sarjan valinnat -ponnahdusvalikosta.

Â

Valitse vaihtoehto Kaavioasetusten Sarjatyyppi-ponnahdusvalikosta.

Â

Lisätietoa muista muotoiluvalinnoista on kohdassa ”Kaavioiden
muotoileminen” sivulla 153.