Numbers - Tietoa kaavioista

background image

Pinottu palkki

Viiva

Alue

Pinottu alue

Ympyrä

Piste

Yhdistelmä

2-akselinen

3D-kaavio voi olla mikä tahansa yllä mainituista
kaaviotyypeistä, paitsi piste-, yhdistelmä-
tai kaksiakselinen kaavio. Tässä näkyy
kolmiulotteinen ympyräkaavio.

Esimerkki
Haluat ehkä luoda kaavion, jossa vertaillaan, miten lintukannat ovat muuttuneet
kahdella vuoriston näytealueella vuodesta 2007 vuoteen 2010. Data voidaan ensin
esittää taulukossa, jossa on rivit alueille 1 ja 2. Tutkija on laskenut lintujen lukumäärän
jokaisella alueella vuosittain vuodesta 2007 vuoteen 2010, joten jokaiselle alueelle on 4
datapistettä (tai -arvoa).

144

Luku 7

Kaavioiden luominen datasta

background image

Luku 7

Kaavioiden luominen datasta

145

Jos tämä data piirretään pylväskaavioksi, se näyttää tältä:

Datajoukoissa on
yksi datapiste
(yksi palkki)
kummastakin
datasarjasta.

Kaavion selite nimeää datasarjat.

Tässä kaaviossa alueita 1 ja 2 kutsutaan datasarjaksi, sillä datapisteitä (lintujen määrää)
kummallakin alueella esittää samanväristen pylväiden sarja, yksi jokaista vuotta kohti.
Kukin alueen 1 pylväs on asetettu alueen 2 vastaavan pylvään viereen ja jokaista
pylväsjoukkoa kutsutaan datajoukoksi tai luokaksi (2007 on yksi luokka, 2008 on toinen
luokka jne).

Jos haluat painottaa dataa toisella tavalla, voit muuttaa dataa siten, että datapisteet
ryhmitetään alueittain vuosien sijaan. Tällöin kunkin vuoden datapisteet esitetään
pylväiden sarjana (datasarjana). Tässä tapauksessa kussakin sarjassa on vain kaksi
datapistettä ja kummankin alueen pylväsryhmät ovat luokkia. Tässä pylväskaaviossa on
siis kaksi neljän pylvään (datapisteen) joukkoa, yksi luokka alueelle 1 ja yksi datajoukko
alueelle 2.

Datajoukoissa on yksi datapiste
(yksi palkki) jokaisesta neljästä
datasarjasta.

Nämä kaksi
palkkia
edustavat yhtä
datasarjaa.

Datasarja esitetään eri tavoin eri kaavioissa:

Â

Pylväs‑ ja palkkikaavioissa datasarja esitetään pylväs- tai palkkisarjoina, joissa on
sama täyttöväri tai pintakuvio.

Â

Viivakaaviossa datasarja esitetään yksittäisellä viivalla.

Â

Aluekaaviossa datasarja esitetään alueen muodon mukaan.

background image

Â

Ympyräkaaviossa esitetään vain yksi datasarja (kunkin sarjan ensimmäinen datapiste)
sen mukaan, mikä on lueteltu ensimmäisenä taulukossa).

Â

Pistekaaviossa jokaisella kaaviossa olevalla pisteellä on sekä x- että y-arvo. Kahden
sarakkeen arvot piirretään kaavioon x- ja y-koordinaatteina, jotka esittävät yhden
datasarjan datapisteitä.

Jos haluat oppia, miten

Siirry kohtaan

kaavio luodaan tai sitä muokataan käyttämällä
yhden tai useamman taulukon dataa