Numbers - Kätkettyjen taulukkotietojen lisääminen kaavioon

background image

Kätkettyjen taulukkotietojen lisääminen kaavioon

Jos olet kätkenyt taulukon rivejä tai sarakkeita, mutta haluat lisätä tai jättää ne pois
kaaviosta, voit tehdä sen Kaavioasetusten Kaavio-osiossa.

Kätketyt tiedot lisätään tai jätetään pois kaaviosta seuraavasti:

1

Valitse kaavio ja osoita sitten työkalupalkissa Asetukset-painiketta.

150

Luku 7

Kaavioiden luominen datasta

background image

Luku 7

Kaavioiden luominen datasta

151

2

Osoita Asetukset-ikkunassa Kaavio-painiketta, osoita Kaavio ja toimi sitten jollain

seuraavista tavoista:

Jos haluat lisätä kätketyt tiedot kaavioon, valitse Näytä kätketyt tiedot.

Â

Jos haluat jättää kätketyt tiedot pois kaaviosta, poista vaihtoehdon Näytä kätketyt

Â

tiedot valinta.