Numbers - Datan lisääminen olemassa olevaan kaavioon

background image

Datan lisääminen olemassa olevaan kaavioon

Voit lisätä tietoa yksittäisistä, kaavion lähdetaulukon solujen vieressä tai niistä erillään
sijaitsevista soluista, lisätä uuden rivin tai sarakkeen tai lisätä tietoa useista eri
taulukoista.

Eri tapoja lisätä tietoa kaavioon:
Voit lisätä tietoa soluista, jotka sijaitsevat jo piirrettyjen solujen vieressä, valitsemalla

m

kaavion ja pitämällä Vaihto-näppäintä painettuna samalla kun osoitat haluamiasi
soluja.
Voit lisätä tietoa soluista, jotka eivät sijaitse jo piirrettyjen solujen vieressä, valitsemalla

m

kaavion ja pitämällä Komento-näppäintä painettuna samalla kun osoitat tai vedät
haluamiasi soluja.
Voit laajentaa niiden vierekkäisten solujen joukkoa, joiden arvot on piirretty kaavioon,

m

valitsemalla ensin kaavion. Vedä sitten taulukossa joukon oikeassa alakulmassa olevaa
pyöreää säädintä oikealle tai alas.
Jos kaavio on pistekaavio, voit lisätä vetämällä vain parillisen määrän rivejä tai
sarakkeita.
Voit lisätä uuden tietorivin tai -sarakkeen valitsemalla taulukon ja lisäämällä rivin tai

m

sarakkeen jo piirrettyjen solujen väliin. Kun lisäät tietoa uusiin soluihin, tieto piirretään
kaavioon.
Voit lisätä tietoa toisen taulukon soluista, valitsemalla solut, joissa haluamasi tieto on, ja

m

vetämällä ne sitten kaavioon.
Uusi tieto lisätään uutena datasarjana. Voit katsella tai muuttaa kaavion lähdetietoja.
Osoita kaaviossa datasarjaa ja saat näkyviin taulukon ja sen solut.

Lisätietoja kätkettyjen rivien ja sarakkeiden tietojen lisäämisestä kaavioon on kohdassa
”Kätkettyjen taulukkotietojen lisääminen kaavioon” sivulla 150.