Numbers - Trendiviivojen näyttäminen kaavioissa

background image

Trendiviivojen näyttäminen kaavioissa

Trendiviivat ovat viivoja, joita lasketaan ja piirretään taulukon tietojen mukaan,
haluamasi yhtälön perusteella. Voit tuoda trendiviivat näkyviin useimmissa
kaksiulotteisissa kaavioissa, paitsi pinotuissa palkki-, pylväs-, alue- ja ympyräkaavioissa.

Trendiviivat tuodaan näkyviin valitun sarjan datapisteisiin seuraavasti:

1

Valitse vähintään yksi sarja, jonka trendiviivan haluat nähdä, ja osoita sitten

työkalupalkissa Asetukset-painiketta.

2

Osoita Asetukset-ikkunassa Kaavio ja osoita sitten Sarja.

3

Osoita Sarja-osion alaosassa Lisävalinnat. Osoita sitten Trendiviiva.

4

Valitse ponnahdusvalikosta yhtälön tyyppi, jota käytetään trendiviivan laskemiseen:

Lineaarinen: Tuottaa parhaiten sopivan suoran janan, joka soveltuu parhaiten
yksinkertaisille lineaaridatasarjoille.
Logaritminen: Tuottaa parhaiten sopivan käyrän janan, joka soveltuu parhaiten
sarjoille, joiden arvot heilahtelevat nopeasti ja lopulta tasaantuvat.
Polynomi: Tuottaa käyrän janan, jossa on mäkiä ja laaksoja osoittamalla kohtia, joissa
arvot nousevat ja laskevat. Voit määrittää polynomin asteluvun Järjestys-kentässä;
asteluku 4 tuottaa jopa 3 mäkeä tai laaksoa.
Potenssi: Tuottaa käyrän janan, joka soveltuu haluttaessa verrata mittaustuloksia, jotka
kasvavat tietyssä tahdissa. Potenssia ei voida käyttää datalle, joka sisältää nollia tai
negatiivisia arvoja.
Eksponentti: Tuottaa käyrän janan, joka soveltuu kuvaamaan arvoja, jotka nousevat ja
laskevat kiihtyvällä tahdilla. Eksponenttia ei voida käyttää datalle, joka sisältää nollia tai
negatiivisia arvoja.
Liukuva keskiarvo: Tuottaa trendiviivan, joka hyödyntää Jakso-kentässä määrittämääsi
datapisteiden määrää, tuottaa niistä keskiarvon ja käyttää keskiarvoa trendiviivan
pisteenä.

5

Jos haluat tuoda näkyviin trendiviivaa kuvaavan yhtälön, valitse viiva ja valitse sitten

Näytä yhtälö. Voit vetää tämän yhtälön paikkaan, jossa haluat sen näkyvän välilehdellä.

162

Luku 7

Kaavioiden luominen datasta

background image

Luku 7

Kaavioiden luominen datasta

163

6

Jos haluat nähdä R-neliöisen arvon, jota käytettiin trendiviivojen laskemiseen, valitse

viiva ja valitse sitten Näytä R^2-arvo. Voit vetää tämän luvun paikkaan, jossa haluat sen
näkyvän välilehdellä.

7

Jos haluat tuoda näkyviin trendiviivan nimiön, valitse trendiviiva ja valitse sitten Nimiö.

Kirjoita nimiö viereiseen kenttään.

8

Jos haluat muuttaa trendiviivan väriä tai paksuutta, valitse trendiviiva ja osoita sitten

Grafiikka-painiketta Asetukset-ikkunassa. Käytä Piirrä-säätimiä säätöjen tekemiseen.