Numbers - Kaavion koon muuttaminen tai pyörittäminen

background image

Kaavion koon muuttaminen tai pyörittäminen

Kaksiulotteisten kaavioiden pyörittämistä varten on useita tapoja. Kolmiulotteisia
kaavioita ei ole mahdollista pyörittää (tai kääntää). Jos kolmiulotteinen kaavio on
ryhmitetty samaan ryhmään kaksiulotteisten kaavioiden kanssa, voit pyörittää ryhmää,
mutta vain ryhmän kaksiulotteiset kaaviot pyörivät.

Eri tapoja muuttaa kaavion kokoa tai pyörittää sitä:
Jos haluat muuttaa kaavion kokoa, valitse koko kaavio ja tee sitten jokin seuraavista:

m

Vedä aktiivista valintakahvaa. Aktiivisilla valintakahvoilla on mustat reunukset.

Â

Jos haluat säilyttää kaavion mittasuhteet, pidä Vaihto-näppäintä painettuna samalla

Â

kun muutat kaavion kokoa.
Jos haluat muuttaa kaavion kokoa vain yhdessä suunnassa, vedä sivukahvaa

Â

kulmakahvan sijasta.
Voit muuttaa kokoa antamalla tietyt mitat, kun osoitat työkalupalkissa Asetukset

Â

ja osoitat sitten Mittayksikköasetukset-painiketta. Mittayksikköasetuksissa voit
määritellä kaaviolle uuden leveyden, korkeuden ja pyörityskulman ja muuttaa
kaavion etäisyyttä marginaaleista.

Jos haluat pyörittää kaksiulotteisia kaavioita, valitse koko kaavio ja tee sitten jokin

m

seuraavista:

Valitse kaavio, pidä Komento-näppäintä painettuna ja siirrä osoitinta aktiivista

Â

valintakahvaa kohti, kunnes se muuttuu käyräksi, kaksipäiseksi nuoleksi. Vedä sitten
valintakahvasta.
Jos haluat pyörittää kaaviota 45 astetta kerrallaan, paina Vaihto- ja Komento-

Â

näppäimiä samalla, kun vedät valintakahvasta.
Osoita työkalupalkissa Asetukset, osoita Mittayksikköasetukset-painiketta ja aseta

Â

sitten kaavion kulma Pyöritys-säätöpyörää vetämällä tai Kulma-säädinten avulla.
Ympyräkaavioita voidaan pyörittää myös Kaavioasetusten avulla. Katso
”Kaksiulotteisten ympyräkaavioiden pyörittäminen” sivulla 168.