Numbers - Kaavioiden muotoileminen

background image

Kaavioiden muotoileminen

Kaikilla luomillasi kaavioilla on otsikko, selite ja nimiöt, jotka voit valita näkyviin
tai kätketyiksi tai joiden ulkoasua ja sijoittelua voit muuttaa. Voit myös muuttaa
kaavion värejä ja pintakuvioita, akselin asteikkoja ja asteikkomerkkejä sekä kaavion
datapisteiden nimiöitä. Lisäksi voit pyörittää 2D-kaavioita ja säätää 3D-kaavioiden
kulmaa ja valaistustyyliä.

Jos haluat oppia, miten

Siirry kohtaan

kaavion otsikkoa, nimiöitä ja selitettä muotoillaan ”Kaavion otsikon ja selitteen sijoittaminen ja

muotoileminen” sivulla 153
”Kaavion otsikoiden, nimiöiden ja selitteiden
tekstin muotoileminen” sivulla 163

kaavion kokoa ja suuntaa muutetaan

”Kaavion koon muuttaminen tai
pyörittäminen” sivulla 154

kaavion mittakaavaa, akselimerkintöjä ja nimiöitä
muutetaan

”Kaavion akselien muotoileminen” sivulla 154

kaavion väriä, pintakuviota, varjoa ja muita
ulkoasumääritteitä muutetaan

”Kaavion datasarjan elementtien
muotoileminen” sivulla 158

kaaviossa esitetään erikoiselementtejä

”Virhepalkkien näyttäminen kaavioissa” sivulla 160
”Trendiviivojen näyttäminen
kaavioissa” sivulla 162

ympyrä-, palkki- ja muita kaavioita muotoillaan

”Tietyntyyppisten kaavioiden
muotoileminen” sivulla 163