Numbers - Näppäimistön ja hiiren käyttäminen kaavojen luomiseen ja muokkaamiseen

background image

Tietoja soluviittauksen lisäämisestä kaavaan on kohdassa ”Näppäimistön ja hiiren
käyttäminen kaavojen luomiseen ja muokkaamiseen” sivulla 136. Tietoja suorista
ja suhteellisista soluviittauksista (jotka ovat tärkeitä, jos sinun täytyy kopioida
tai siirtää kaava) löytyy kohdasta ”Absoluuttisten ja suhteellisten soluviittausten
erottaminen” sivulla 138.

Näppäimistön ja hiiren käyttäminen kaavojen luomiseen ja

muokkaamiseen

Voit kirjoittaa soluviittaukset kaavaan tai voit lisätä soluviittaukset käyttäen hiiri- ja
näppäinoikoteitä.

Näin voit lisätä soluviittauksia:
Voit käyttää näppäinoikotietä soluviittausten syöttämiseen sijoittamalla lisäyskohdan

m

Kaavan muokkaajaan tai kaavapalkkiin ja tekemällä jotakin seuraavista:

Jos haluat viitata yhteen soluun, paina Optio-näppäintä ja valitse solu

Â

nuolinäppäimillä.

136

Luku 6

Kaavojen käyttäminen taulukoissa

background image

Luku 6

Kaavojen käyttäminen taulukoissa

137

Jos haluat viitata solualueeseen, valitse solualueen ensimmäinen solu, pidä vaihto- ja

Â

Optio-näppäimiä painettuina ja valitse solualueen viimeinen solu.
Jos haluat viitata toisen taulukon soluihin samalla tai eri välilehdellä, valitse taulukko

Â

siirtymällä alaspäin Optio-Komento-Page Down -näppäimillä tai siirtymällä ylöspäin
Optio-Komento-Page Up -näppäimillä. Sitten voit valita yhden tai useamman solun
taulukosta yllä olevilla tekniikoilla.
Jos haluat määritellä soluviittauksen suoria tai suhteellisia attribuutteja lisäämisen

Â

jälkeen, osoita lisättyä viitettä ja vaihda vaihtoehtojen välillä painamalla Komento-K.
Jos haluat lisätietoja, katso ”Absoluuttisten ja suhteellisten soluviittausten
erottaminen” sivulla 138.

Voit käyttää hiirtä soluviittauksen lisäämiseen sijoittamalla lisäyskohdan Kaavan

m

muokkaajaan tai kaavapalkkiin ja tekemällä jotakin seuraavista kaavasolun sisältävässä
taulukossa tai toisessa samalla tai eri välilehdellä olevassa taulukossa:

Jos haluat viitata yhteen soluun, osoita solua.

Â

Jos haluat viitata kaikkiin sarakkeen tai rivin soluihin, osoita sarakkeen tai rivin

Â

viitepalkkia.
Jos haluat viitata solualueeseen, osoita jotakin alueen solua ja valitse solualue tai

Â

muuta solualueen kokoa vetämällä ylös, alas, vasemmalle tai oikealle.
Jos haluat määritellä soluviittauksen suoria tai suhteellisia attribuutteja

Â

lisäämisen jälkeen, osoita lisättyä viitettä, osoita sen kolmiota ja valitse vaihtoehto
ponnahdusvalikosta. Jos haluat lisätietoja, katso ”Absoluuttisten ja suhteellisten
soluviittausten erottaminen” sivulla 138.

Lisätty soluviittaus käyttää nimiä viitepalkkimerkintöjen sijasta, jos Numbers-asetusten
Yleiset-osiossa on valittuna ”Käytä yläotsakesolujen nimiä vitteinä”.
Jos haluat kirjoittaa soluviittauksen, sijoita lisäyskohta Kaavan muokkaajaan tai

m

kaavapalkkiin ja kirjoita soluviittaus käyttäen jotakin muotoa, joka on lueteltu kohdassa
”Soluihin viittaaminen kaavoissa” sivulla 135.
Kun kirjoitat soluviittauksen, joka sisältää otsakesolun, taulukon tai välilehden
nimen, kolmen merkin kirjoittamisen jälkeen näkyviin ponnahtaa ehdotusluettelo
laskentataulukossa olevista nimistä, jotka vastaavat kirjoittamiasi merkkejä. Voit
valita nimen luettelosta tai jatkaa kirjoittamista. Jos haluat poistaa käytöstä nimien
ehdottamisen, valitse Numbers > Asetukset ja poista valinta Yleiset-osion kohdasta
”Käytä yläotsakesolujen nimiä viitteinä”.