Numbers - Aritmeettiset operaattorit

background image

Aritmeettiset operaattorit

Voit käyttää aritmeettisia operaattoreita peruslaskutoimitusten suorittamiseen
kaavoissa.

Kun haluat

Käytä tätä aritmeettista
operaattoria

Esimerkiksi, jos A2 sisältää 20
ja B2 sisältää 2, kaava

laskea yhteen kaksi arvoa

+ (plussamerkki)

A2 + B2 palauttaa 22.

vähentää yhden arvon toisesta
arvosta

– (miinusmerkki)

A2 - B2 palauttaa 18.

kertoa kaksi arvoa

* (tähti)

A2 * B2 palauttaa 40.

jakaa yhden arvon toisella
arvolla

/ (kenoviiva)

A2 / B2 palauttaa 10.

korottaa yhden arvon toisen
arvon potenssiin

^ (hattu)

A2 ^ B2 palauttaa 400.

laskea prosenttiosuuden

% (prosenttimerkki)

A2% palauttaa 0,2, joka
esitetään muodossa 20 %.

Tekstijonon käyttäminen aritmeettisen operaattorin kanssa palauttaa virheen.
Esimerkiksi, 3 + ”hei” on virheellinen laskutoimitus.