Numbers - Kaavojen virheiden ja varoitusten käsitteleminen

background image

Kaavojen virheiden ja varoitusten käsitteleminen

Kun taulukon solun kaava on puutteellinen, sisältää virheellisiä soluviittauksia tai on
muulla tavoin virheellinen tai kun tuontioperaatio luo virhetilanteen solussa, Numbers
näyttää solussa symbolin. Sininen kolmio solun vasemmassa yläkulmassa osoittaa,
että solussa on yksi tai useampi varoitus. Punainen kolmio solun keskellä osoittaa, että
kaavassa on virhe.

Virhe- ja varoitusviestien katsominen:
Osoita symbolia.

m

Viesti-ikkuna näyttää yhteenvedon kaikista soluun liittyvistä virheistä ja varoituksista.

134

Luku 6

Kaavojen käyttäminen taulukoissa

background image

Luku 6

Kaavojen käyttäminen taulukoissa

135

Jos haluat, että Numbers varoittaa, kun kaavassa viitattu solu on tyhjä, valitse
Numbers > Asetukset ja valitse Yleiset-osiosta ”Varoita, kun kaavat viittaavat tyhjiin
soluihin”.