Numbers - Kaavojen lisääminen ja muokkaaminen Kaavan muokkaajalla

background image

Kaavojen lisääminen ja muokkaaminen Kaavan muokkaajalla

Kaavan muokkaajassa on tekstikenttä, joka sisältää kaavan. Kun lisäät soluviittauksia,
operaattoreita, funktioita tai vakioita kaavaan, ne näyttävät tältä Kaavan muokkaajassa.

Kaikkien kaavojen

alussa tulee olla

yhtäsuuruusmerkki.

Summa-funktio.

Nimiä käyttävät
soluviittaukset.

Viittaus kolmen

solun alueeseen.

Vähennysoperaattori.

Näin voit käyttää Kaavan muokkaajaa:
Voit avata Kaavan muokkaajan seuraavilla tavoilla:

m

Valitse taulukon solu ja kirjoita yhtäsuuruusmerkki (=).

Â

Kaksoisosoita taulukon solua, joka sisältää kaavan.

Â

Valitse taulukon solu, osoita työkalupalkissa Funktio ja valitse ponnahdusvalikosta

Â

Kaavan muokkaaja.
Valitse taulukon solu ja valitse Lisää > Funktio > Kaavan muokkaaja.

Â

Valitse kaavan sisältävä solu ja paina Optio-rivinvaihto.

Â

Kaavan muokkaajaa aukeaa valitun solun yläpuolelle, mutta voit siirtää sitä.
Jos haluat siirtää Kaavan muokkaajaa, pidä osoitinta Kaavan muokkaajan vasemman

m

puolen päällä, kunnes osoitin muuttuu kädeksi, ja vedä.
Näin voit luoda kaavan:

m

130

Luku 6

Kaavojen käyttäminen taulukoissa

background image

Luku 6

Kaavojen käyttäminen taulukoissa

131

Jos haluat lisätä operaattorin tai vakion tekstikenttään, sijoita lisäyskohta ja

Â

kirjoita. Voit siirtää lisäyskohtaa tekstikentässä nuolinäppäimillä. Katso tietoja
operaattoreista, joita voit käyttää, kohdasta ”Operaattoreiden käyttäminen
kaavoissa” sivulla 138. Jos kaava tarvitsee operaattorin, mutta et ole lisännyt sellaista,
operaattori + lisätään automaattisesti. Voit tarvittaessa valita operaattorin + ja
kirjoittaa toisen operaattorin.
Jos haluat lisätä soluviittauksen tekstikenttään, sijoita lisäyskohta ja seuraa kohdassa

Â

”Soluihin viittaaminen kaavoissa” sivulla 135 annettuja ohjeita.
Jos haluat lisätä funktioita tekstikenttään, sijoita lisäyskohta ja seuraa kohdassa

Â

”Funktioiden lisääminen kaavoihin” sivulla 132 annettuja ohjeita.

Jos haluat poistaa elementin tekstikentästä, valitse elementti ja paina poistonäppäintä.

m

Voit tallentaa muutokset painamalla rivinvaihtonäppäintä tai osoittamalla Kaavan

m

muokkaajan Hyväksy-painiketta. Voit myös osoittaa taulukon ulkopuolelle.
Jos haluat sulkea Kaavan muokkaajan tallentamatta muutoksia, paina Esc-näppäintä tai
osoita Kaavan muokkaajan Kumoa-painiketta.