Numbers - Funktioiden lisääminen kaavoihin

background image

Funktioiden lisääminen kaavoihin

Funktio on ennaltamääritelty, nimetty laskutoimitus (kuten SUMMA ja KESKIARVO), jota
voidaan käyttää laskutoimituksen suorittamiseen. Funktio voi olla yksi monista kaavan
elementeistä tai se voi olla kaavan ainoa elementti.

Funktioita on monia eri tyyppejä, talousalan funktioista, jotka laskevat korkoja,
sijoitusten arvoja ja muita tietoja, tilastollisiin funktioihin, jotka laskevat keskiarvoja,
todennäköisyyksiä, keskihajontoja ja niin edelleen. Lisätietoa ja lukuisia esimerkkejä
kaikista iWorkin funktioista ja niiden käytöstä saat valitsemalla Ohjeet > iWorkin kaavat
ja funktiot -ohjeet tai Ohjeet > iWorkin kaavat ja funktiot -käyttöopas.

132

Luku 6

Kaavojen käyttäminen taulukoissa

background image

Luku 6

Kaavojen käyttäminen taulukoissa

133

Vaikka voitkin kirjoittaa funktion Kaavan muokkaajan tekstikenttään tai kaavapalkkiin,
Funktioselain tarjoaa kätevän tavan lisätä funktio kaavaan.

Valitse funktio
katsoaksesi sen tietoja.

Etsi funktiota.

Lisää valittu funktio.

Katso luokan
funktioita
valitsemalla luokka.

Vasen osio: Luettelee funktioluokat. Valitsemalla luokan näet sen sisältämät funktiot.
Useimmat luokat sisältävät toisiinsa liittyviä funktioita. Kaikki-luokka luettelee kaikki
funktiot. Äskeiset-luokka luettelee kymmenen funktiota, jotka on viimeksi lisätty
Funktioselainta käyttäen.
Oikea osio: Luettelee yksittäiset funktiot. Valitsemalla funktion näet tietoja siitä ja voit
lisätä sen kaavaan.
Alaosio: Näyttää yksityiskohtaisia tietoja valitusta funktiosta.

Funktion lisääminen Funktioselaimella:

1

Sijoita Kaavan muokkaajassa tai kaavapalkissa lisäyskohta paikkaan, johon haluat lisätä

funktion.
Huomaa: Jos kaava tarvitsee operaattorin funktion edelle tai jälkeen, mutta et
ole lisännyt sellaista, operaattori + lisätään automaattisesti. Voit tarvittaessa valita
operaattorin + ja kirjoittaa toisen operaattorin.

2

Voit avata Funktioselaimen seuraavilla tavoilla:

Osoita kaavapalkissa Asetukset ja osoita sitten Funktioselain-painiketta.

Â

background image

Osoita työkalupalkissa Funktio-painiketta ja valitse ponnahdusvalikosta Näytä

Â

funktioselain.
Valitse Lisää > Funktio > Näytä funktioselain.

Â

Valitse Sisältö > Näytä funktioselain.

Â

3

Valitse funktioluokka.

4

Valitse funktio kaksoisosoittamalla sitä tai valitsemalla se ja osoittamalla Lisää funktio.

5

Korvaa Kaavan muokkaajassa tai kaavapalkissa kaikki lisätyn funktion paikanvaraajat

arvoilla.

Liikkeellelaskupäivä-argumentin

ohjeet tulevat näkyviin, kun pidät

osoitinta paikanvaraajan päällä.

Valinnaisten argumenttien
paikanvaraajat näkyvät
vaaleanharmaina.

Katso kelvollisten

arvojen luettelo

osoittamalla tähän.

Jos haluat nähdä lyhyen kuvauksen argumentin arvosta, pidä osoitinta
argumenttipaikanvaraajan päällä. Voit tarkistaa argumentin tiedot myös
Funktioselaimen ikkunasta.
Jos haluat korvata kolmiolla varustetun argumenttipaikanvaraajan arvolla, osoita
kolmiota ja valitse arvo ponnahdusvalikosta. Jos haluat tietoja ponnahdusvalikon
arvosta, pidä osoitinta arvon päällä. Jos haluat katsoa funktioiden ohjeita, valitse
Funktio-ohjeet.
Jos haluat määritellä argumenttipaikanvaraajan tilalle arvon, osoita
argumenttipaikanvaraajaa ja kirjoita vakio tai soluviittaus (katso ohjeita kohdasta
”Soluihin viittaaminen kaavoissa” sivulla 135). Jos argumenttipaikanvaraaja on
vaaleanharmaa, arvon antaminen on vapaaehtoista.