Numbers - Omien kaavojen luominen

background image

Omien kaavojen luominen

Vaikka voitkin nopeasti lisätä kaavoja, jotka suorittavat yksinkertaisia
laskutoimituksia (katso ”Laskutoimitusten suorittaminen välittömästi” sivulla 128
ja ”Ennaltamääriteltyjen pikakaavojen käyttö” sivulla 129), kun haluat enemmän
säätövaraa, voit käyttää kaavatyökaluja kaavojen lisäämiseen.

Jos haluat oppia, miten

Siirry kohtaan

käytetään Kaavan muokkaajaa kaavan
muokkaamiseen

”Kaavojen lisääminen ja muokkaaminen Kaavan
muokkaajalla” sivulla 130

käytetään muokattavaa kaavapalkkia kaavan
muokkaamiseen

”Kaavojen lisääminen ja muokkaaminen
kaavapalkilla” sivulla 131

käytetään Funktioselainta funktioiden ja kaavojen
nopeaan lisäämiseen Kaavan muokkaajaa tai
kaavapalkkia käytettäessä

”Funktioiden lisääminen kaavoihin” sivulla 132

löydetään virheellinen kaava

”Kaavojen virheiden ja varoitusten
käsitteleminen” sivulla 134