Numbers - Kaavojen elementit

background image

Siirry kohtaan

välittömästi näytetään valituissa soluissa olevien
arvojen summa, keskiarvo, pienin arvo, suurin
arvo tai lukumäärä ja valinnaisesti tallennetaan
näiden arvojen johtamiseen käytetty kaava

”Laskutoimitusten suorittaminen
välittömästi” sivulla 128

lisätään nopeasti kaava, joka näyttää valituissa
soluissa olevien arvojen summan, keskiarvon,
pienimmän arvon, suurimman arvon, lukumäärän
tai tulon

”Ennaltamääriteltyjen pikakaavojen
käyttö” sivulla 129

käytetään työkaluja ja tekniikoita kaavojen
luomiseen ja muokkaamiseen

”Kaavojen lisääminen ja muokkaaminen Kaavan
muokkaajalla” sivulla 130
”Kaavojen lisääminen ja muokkaaminen
kaavapalkilla” sivulla 131
”Funktioiden lisääminen kaavoihin” sivulla 132
”Kaavojen poistaminen” sivulla 135

käytetään iWorkin satoja funktioita ja
tarkastellaan esimerkkejä, jotka osoittavat tapoja
käyttää funktioita rahoitus-, tekniikka-, tilasto- ja
muissa yhteyksissä

Ohjeet > iWorkin kaavat ja funktiot -ohjeet
Ohjeet > iWorkin kaavat ja funktiot -käyttöopas

lisätään erilaisia soluviittauksia kaavaan

”Soluihin viittaaminen kaavoissa” sivulla 135
”Näppäimistön ja hiiren käyttäminen kaavojen
luomiseen ja muokkaamiseen” sivulla 136
”Absoluuttisten ja suhteellisten soluviittausten
erottaminen” sivulla 138

käytetään operaattoreita kaavoissa

”Aritmeettiset operaattorit” sivulla 139
”Vertailuoperaattorit” sivulla 139

siirretään kaavoja tai kaavojen laskemia arvoja
taulukon solujen välillä

”Kaavojen ja niiden laskemien arvojen
kopioiminen tai siirtäminen” sivulla 140

etsitään kaavoja ja kaavoissa olevia elementtejä

”Laskentataulukon kaikkien kaavojen
katsominen” sivulla 140
”Kaavaelementtien etsiminen ja
korvaaminen” sivulla 141

background image

Laskutoimitusten suorittaminen välittömästi

Numbers-ikkunan vasemmassa alakulmassa näkyy tuloksia yleisistä laskutoimituksista,
jotka käyttävät taulukossa valittuna olevien kahden tai useamman solun arvoja.