Numbers - Kaavaelementtien etsiminen ja korvaaminen

background image

Kaavaelementtien etsiminen ja korvaaminen

Etsi ja korvaa -ikkunalla voit etsiä kaikista laskentataulukon kaavoista ja halutessasi
muuttaa elementtejä.

Näin voit avata Etsi ja korvaa -ikkunan:
Valitse Muokkaus > Etsi > Näytä haku ja osoita Etsi ja korvaa.

m

Valitse Sisältö > Näytä kaavaluettelo ja osoita Etsi ja korvaa.

m

Etsi: Kirjoita kaavaelementti (soluviittaus, operaattori, funktio ja niin edelleen), jonka
haluat löytää.
Kohteessa: Valitse tästä ponnahdusvalikosta Vain kaavat.
Sama kirjainkoko: Valitse, jos haluat etsiä vain elementtejä, joiden isot ja pienet
kirjaimet vastaavat täysin Etsi-kentän sisältöä.
Kokonaisia sanoja: Valitse, jos haluat etsiä vain elementtejä, joiden koko sisältö vastaa
Etsi-kentän sisältöä.
Korvaa: Kirjoita, millä haluat korvata Etsi-kentän sisällön.
Toista haku (silmukka): Valitse, jos haluat jatkaa Etsi-kentän sisällön etsimistä sen
jälkeen, kun koko laskentataulukosta on etsitty.

background image

Seuraava tai Edellinen: Osoita, jos haluat etsiä Etsi-kentän sisällön seuraavan tai
edellisen esiintymän. Kun elementti löytyy, Kaavan muokkaaja aukeaa ja näyttää
kaavan, joka sisältää elementin esiintymän.
Korvaa kaikki: Osoita, jos haluat korvata kaikki Etsi-kentän sisällön esiintymät Korvaa-
kentän sisällöllä.
Korvaa: Osoita, jos haluat korvata Etsi-kentän sisällön nykyisen esiintymän Korvaa-
kentän sisällöllä.
Etsi ja korvaa: Osoita, jos haluat korvata Etsi-kentän sisällön nykyisen esiintymän ja
etsiä seuraavan esiintymän.

142

Luku 6

Kaavojen käyttäminen taulukoissa

background image

143

Tässä luvussa kerrotaan, kuinka luoda ja muotoilla

kiinnostavan näköisiä kaavioita taulukoiden datasta.

Numbersissa on työkaluja, joiden avulla yhden tai useamman taulukon dataa voidaan
esittää visuaalisesti näyttävinä kaavioina. Käyttämäsi teema määrittelee oletusarvoisesti
kaavioiden ulkoasun, mutta voit korostaa kaavion eri elementtejä säätämällä värejä,
pintakuvioita, varjoja, nimiöitä ja paljon muuta.

Tietoa kaavioista

Käytä kaaviota, kun haluat kuvata visuaalisesti kehityssuuntia tai suhteita, jotka eivät
näy yhtä selvästi silloin, kun data esitetään taulukossa. Numbersissa voit käyttää
monia kaksi- ja kolmiulotteisia kaaviotyyppejä, kuten ympyräkaaviot, viivakaaviot,
palkkikaaviot, pylväskaaviot ja aluekaaviot, sen perusteella, mikä sopii parhaiten
esittämään dataasi tai voit käyttää yhdistelmäkaaviota, jossa kaksi kaaviotyyppiä
yhdistetään yhdeksi kaavioksi. Voit myös esittää datasi graafisesti kaksiulotteisessa
pistekaaviossa lineaarisia tai logaritmisia asteikkoja käyttäen.

Numbersissa on seuraavanlaisia kaaviotyyppejä:

Kaaviotyyppi

Symboli

Pylväs

Pinottu pylväs

Palkki

7