Numbers - Oletustaulukkotyylin käyttäminen

background image

Oletustaulukkotyylin käyttäminen

Jokaisella laskentataulukolla on taulukkotyyli, joka on nimetty oletustaulukkotyyliksi.
Tätä taulukkotyyliä käytetään uusissa taulukoissa.

Oletustaulukkotyyli vaihdetaan seuraavasti:
Osoita sen tyylin oikealla puolella olevaa nuolta, jota haluat käyttää

m

oletustaulukkotyylinä, ja valitse sitten Aseta uusien taulukkojen oletustyyli.

Jos haluat käyttää oletustaulukkotyyliä määrittelemääsi uudelleen käytettävään
taulukkoon, noudata kohdassa ”Uudelleen käytettävien taulukoiden
määrittäminen” sivulla 55 annettuja ohjeita.