Numbers - Valuuttamuodon käyttäminen taulukon soluissa

background image

Valuuttamuodon käyttäminen taulukon soluissa

Valuuttamuotoa käyttämällä voit muotoilla raha-arvojen esitystapaa.

Kun haluat määritellä valuuttamuodon, joka näyttää kaksi desimaalisijaa,
tuhaterottimen ja negatiiviset numerot negatiivisen etumerkin kanssa, valitse yksi
tai useampi solu ja osoita sitten muokkauspalkissa Valuuttamuoto-painiketta. Muuta
desimaalisijojen lukumäärää käyttämällä lähellä olevia Vähennä desimaalisijoja- ja Lisää
desimaalisijoja -painikkeita.

Lisää desimaalisijoja

-painike

Vähennä
desimaalisijoja
-painike

Valuuttamuoto-
painike

Vielä tarkemmin voit hallita valuuttamuotoa käyttämällä Soluasetuksia.

Valuuttamuodon määrittäminen Soluasetusten avulla:

1

Valitse solu tai solut.

2

Osoita työkalupalkissa Asetukset ja osoita sitten Soluasetukset-painiketta.

3

Valitse Solumuoto-ponnahdusvalikosta Valuutta.

4

Valitse valuuttasymboli Symboli-ponnahdusvalikosta.

Voit maksimoida vaihtoehtojen määrän Symboli-ponnahdusvalikossa valitsemalla
Numbers > Asetukset ja valitsemalla Yleiset-osiossa ”Näytä täydellinen valuuttalista
soluasetuksissa”.

5

Jos haluat määritellä, kuinka monta desimaalia luvusta näkyy, käytä Desimaalit-kenttää.

Jos arvossa on useampi desimaali, kuin olet määritellyt näkymään, desimaaliarvoa ei
katkaista, vaan se pyöristetään. Jos esimerkiksi solu on muotoiltu näyttämään kaksi
desimaalia, arvo 3,456 näkyy muodossa 3,46, ei 3,45.

6

Voit määritellä negatiivisten arvojen esitystavan valitsemalla vaihtoehdon Desimaalit-

kentän vieressä olevasta ponnahdusvalikosta.

7

Jos haluat määritellä, näytetäänkö tuhaterotin, valitse tai poista valinta kohdasta

Tuhaterotin.

8

Jos haluat, että valuuttasymboli näkyy solun reunassa, valitse Kirjanpitotyyli.

98

Luku 4

Työskenteleminen taulukon solujen kanssa

background image

Luku 4

Työskenteleminen taulukon solujen kanssa

99