Numbers - Prosenttimuodon käyttäminen taulukon soluissa

background image

Prosenttimuodon käyttäminen taulukon soluissa

Käyttämällä prosenttimuotoa voit esittää numeroarvot prosenttisymbolin (%) kanssa.

Jos arvoa käytetään laskukaavassa, siitä käytetään desimaalilukuversiota. Esimerkiksi
arvoa, joka näkyy muodossa 3,00 %, käytetään kaavassa muodossa 0,03.

Jos kirjoitat 3 % soluun, jossa on käytössä automaattinen muoto, ja käytät sitten soluun
prosenttimuotoa, solussa näkyy arvo 3 %. Jos taas kirjoitat 3 soluun, jossa on käytössä
automaattinen muoto, ja käytät sitten soluun prosenttimuotoa, solussa näkyy arvo
300 %.

Kun haluat määritellä prosenttimuodon, joka näyttää kaksi desimaalisijaa,
tuhaterottimen ja negatiiviset numerot negatiivisen etumerkin kanssa, valitse yksi tai
useampi solu ja osoita sitten muokkauspalkissa Prosenttimuoto-painiketta. Muuta
desimaalisijojen lukumäärää käyttämällä lähellä olevia Vähennä desimaalisijoja- ja Lisää
desimaalisijoja -painikkeita.

Lisää desimaalisijoja

-painike

Vähennä
desimaalisijoja
-painike

Prosenttimuoto-
painike

Vielä tarkemmin voit hallita prosenttimuotoa käyttämällä Soluasetuksia.

Prosenttimuodon määrittäminen Soluasetusten avulla:

1

Valitse solu tai solut.

2

Osoita työkalupalkissa Asetukset ja osoita sitten Soluasetukset-painiketta.

3

Valitse Solumuoto-ponnahdusvalikosta Prosentit.

4

Jos haluat määritellä, kuinka monta desimaalia luvusta näkyy, käytä Desimaalit-kenttää.

Jos arvossa on useampi desimaali, kuin olet määritellyt näkymään, desimaaliarvoa ei
katkaista, vaan se pyöristetään. Jos esimerkiksi solu on muotoiltu näyttämään kaksi
desimaalia, arvo 3,456 näkyy muodossa 3,46, ei 3,45.

5

Voit määritellä negatiivisten arvojen esitystavan valitsemalla vaihtoehdon Desimaalit-

kentän vieressä olevasta ponnahdusvalikosta.

6

Jos haluat määritellä, näytetäänkö tuhaterotin, valitse tai poista valinta kohdasta

Tuhaterotin.

Jos muotoilemassasi solussa on jo arvo, arvon oletetaan olevan desimaaliarvo ja se
muunnetaan prosenttiarvoksi. Esimerkiksi luvusta 3 tulee 300 %.