Numbers - Muokatun päiväyksen/ajan muodon luominen

background image

Muokatun päiväyksen/ajan muodon luominen

Oman näyttömuodon määrittäminen päiväyksen/ajan arvoja varten taulukon
soluissa:

1

Valitse yksi tai useampi solu.

2

Tee jokin seuraavista toimenpiteistä:

Valitse muokkauspalkin Solumuodot-ponnahdusvalikosta Muokattu.

Â

Valitse Soluasetusten Solumuoto-ponnahdusvalikosta Muokattu.

Â

Valitse Muoto > Luo muokattu solumuoto.

Â

3

Valitse Tyyppi-ponnahdusvalikosta Päiväys ja aika.

4

Määritä päivän/ajan muoto vetämällä Päiväys- ja aikaelementit -laatikosta (siniset)

elementit laatikon yläpuolella olevaan muotokenttään.

background image

5

Kun elementti on muotokentässä, osoita sen kolmiota ja valitse ponnahdusvalikosta

muotoiluvaihtoehto.

6

Kun haluat näyttää esimääritetyn tekstin ennen mitä tahansa elementtiä tai sen

jälkeen, sijoita lisäyskohta muotokenttään ja kirjoita teksti. Voit osoittaa mitä tahansa
elementtiä ja sijoittaa lisäyskohdan käyttämällä vasenta ja oikeaa nuolinäppäintä.

7

Kun haluat näyttää elementtien välissä olevan tilan, sijoita lisäyskohta paikalleen ja

paina välilyöntinäppäintä yhden tai useamman kerran.

8

Kun haluat poistaa kentästä elementin, valitse se ja paina sitten poistonäppäintä.

Kun haluat siirtää elementtiä kentässä, vedä sitä.

9

Kirjoita Nimi-kentässä nimi päivän/ajan muotoa varten.

Muokatut muotojen nimet on lueteltu muokkauspalkin Solumuodot-
ponnahdusvalikossa ja Soluasetusten Solumuoto-ponnahdusvalikossa.

10

Tallenna päivän/ajan muoto osoittamalla OK ja käytä sitä valittuihin soluihin.

Kun syötät päivän tai ajan arvon muotoiltuun soluun, muotoa käytetään, jos syötetty
arvo sisältää viivan (-) tai vinoviivan (/).

Kun kirjoitat tämän arvon soluun yllä olevassa
muodossa

Arvo näytetään seuraavasti

16.4.99

Huhtikuun 16. 1999 osuu vuoden 106. päivälle

23.2.

Helmikuun 23. 2008 osuu vuoden 54. päivälle

Joulukuun 15. 2010

Joulukuun 15. 2010