Numbers - Muokatun numeromuodon luominen

background image

Muokatun numeromuodon luominen

Oman esitysmuodon määritteleminen taulukon solujen muodoille:

1

Valitse yksi tai useampi solu.

2

Tee jokin seuraavista toimenpiteistä:

Valitse muokkauspalkin Solumuodot-ponnahdusvalikosta Muokattu.

Â

Valitse Soluasetusten Solumuoto-ponnahdusvalikosta Muokattu.

Â

background image

Valitse Muoto > Luo muokattu solumuoto.

Â

Muotokenttä

Vedä elementit
muotokenttään.

3

Valitse Tyyppi-ponnahdusvalikosta Numero ja teksti

4

Määritä numeromuoto vetämällä Numero- ja tekstielementit -laatikosta (siniset)

elementit laatikon yläpuolella olevaan muotokenttään.

Osoita kolmiota saadaksesi
muotoiluvaihtoehdot
näkyviin.

Kokonaisluvut: Lisää tämä elementti, kun haluat muotoilla numeroita desimaalipilkun
vasemmalla puolella. Jos haluat lisätietoja, katso ”Muokatun numeromuodon
kokonaislukuelementin määrittäminen” sivulla 110.
Valuutta: Lisäämällä tämä elementin voit näyttää valuutan symbolin. Voit tunnistaa
haluamasi symbolin osoittamalla kolmiota, joka on näkyvissä elementissä, kun se
on muotokentässä, ja valitse symboli. Voit maksimoida ponnahdusvalikon valinnat
valitsemalla Numbers-asetuksissa ”Näytä täydellinen valuuttalista soluasetuksissa”.
Desimaalit: Voit lisätä tämän elementin muotoillaksesi desimaalilukujen esitystapaa.
Jos haluat lisätietoja, katso ”Muokatun numeromuodon desimaalielementin
määrittäminen” sivulla 111.

108

Luku 4

Työskenteleminen taulukon solujen kanssa

background image

Luku 4

Työskenteleminen taulukon solujen kanssa

109

Välit: Tämän elementin avulla voit hallita elementtien välissä näytettävän tilan
määrää. Osoita kolmiota, joka näkyy elementissä, kun se on muotokentässä, ja
valitse vaihtoehto. Normaali lisää tavallisen välin, Leveä lisää m-välin ja Kapea lisää
kuudesosan m-välistä. Näillä valinnoilla voit lisätä muotokenttään useampia Välit-
elementtejä, mutta vain yksi niistä voi olla Joustava; kyseinen valinta tasaa sitä
edeltävät elementit vasemmalle ja sen jälkeiset elementit oikealle.
Mittakaava: Tämän elementin avulla voit muuttaa luvun esitettävää arvoa. Voit
esimerkiksi näyttää sataa suuremmat numerot satalukujen määrinä (1000 näkyy
muodossa 10). Jos haluat lisätietoja, katso ”Muokatun numeromuodon mittakaavan
määrittäminen” sivulla 113.

5

Kun haluat näyttää esimääritetyn tekstin ennen mitä tahansa elementtiä tai sen

jälkeen, sijoita lisäyskohta muotokenttään ja kirjoita teksti. Voit osoittaa mitä tahansa
elementtiä ja sijoittaa lisäyskohdan käyttämällä vasenta ja oikeaa nuolinäppäintä.

6

Kun haluat poistaa kentästä elementin, valitse se ja paina sitten poistonäppäintä.

Kun haluat siirtää elementtiä kentässä, vedä sitä.

7

Kirjoita Nimi-kentässä nimi numeron muotoa varten.

Muokatut muotojen nimet on lueteltu muokkauspalkin Solumuodot-
ponnahdusvalikossa ja Soluasetusten Solumuoto-ponnahdusvalikossa.

8

Tallenna numeromuoto osoittamalla OK ja käytä sitä valittuihin soluihin.

Seuraavassa on esimerkki numeromuodosta:

Saldo:-$ # ###,##

Väliviiva on Välit-elementti, se voidaan asettaa näyttämään yhtä normaalia väliä

Â

valuuttasymbolin ja numeron välillä.
Dollarin merkki on valuuttaelementti.

Â

# ### on kokonaisluvun elementti, joka näyttää 999:ä suuremmat tuhaterottimen

Â

kanssa.
,## on desimaalielementti.

Â

Kun kirjoitat tämän numeron soluun yllä
olevassa muodossa

Numero näytetään seuraavasti

10000000

Saldo: $ 10 000,000

0,95

Saldo: $ 0,95

,666

Saldo: $ 0,67