Numbers - Muokatun numeromuodon kokonaislukuelementin määrittäminen

background image

Muokatun numeromuodon kokonaislukuelementin määrittäminen

Kokonaislukujen elementtien avulla voit muokata kokonaislukujen ulkoasua taulukon
solussa.

Kun olet lisännyt Kokonaisluvut-elementin muokattuun numeromuotoon, voit valita
sen, osoittaa sen kolmiota ja käyttää sen ponnahdusvalikon vaihtoehtoja elementin
esitysmääritteiden muokkaamiseen.

Katso kohdasta ”Muokatun numeromuodon luominen” sivulla 107 lisätietoja, kuinka
lisätään kokonaisluvun elementti.

Seuraavassa on tapoja käyttää kokonaisluvun elementin ponnahdusvalikkoa:
Kun haluat näyttää tai kätkeä tuhaterottimen, valitse Näytä erotin tai Kätke erotin.

m

Kun haluat näyttää kokonaisluvun edessä olevat nollat tai välit, silloin kun luvussa

m

on vähemmän kuin tietty määrä numeroita, valitse Näytä käyttämättömien
numeroiden nollat tai Käytä välilyöntejä käyttämättöminä numeroina. Lisää tai
vähennä sitten muotokentässä näytettyjen nollien tai väliviivojen määrää valitsemalla
ponnahdusvalikosta Lisää numero, Poista numero tai Numeroiden määrä tai aseta
numeroiden määrä käyttämällä Nuoli ylös- tai Nuoli alas -näppäimiä.

Kun valitset

Tämä numero

näkyy seuraavasti

Näytä erotin

10000000

10 000,000

Kätke erotin

10000000

10000000

Näytä käyttämättömien
numeroiden nollat ja asetat
Numeroiden määrän arvoon 6

100

000100

110

Luku 4

Työskenteleminen taulukon solujen kanssa

background image

Luku 4

Työskenteleminen taulukon solujen kanssa

111