Numbers - Muokatun numeromuodon desimaalielementin määrittäminen

background image

Muokatun numeromuodon desimaalielementin määrittäminen

Desimaalilukujen elementtien avulla voit muokata desimaalilukujen ulkoasua taulukon
solussa. Desimaaliluvut ovat umeroita, jotka näkyvät desimaalipilkun oikealla puolella.

Kun olet lisännyt Desimaalit-elementin muokattuun numeromuotoon, voit valita sen,
osoittaa sen kolmiota ja käyttää sitten sen ponnahdusvalikon vaihtoehtoja elementin
esitysmääritteiden muokkaamiseen.

Katso kohdasta ”Muokatun numeromuodon luominen” sivulla 107 lisätietoja, kuinka
lisätään desimaalien elementti.

background image

Seuraavassa on tapoja käyttää desimaaliluvun elementin ponnahdusvalikkoa:
Kun haluat esittää desimaaliluvut numeroina, valitse Desimaalit.

m

Kun haluat merkitä käyttämättömät desimaaliluvut, kun niiden määrä on vähemmän
kuin tietty määrä numeroita, valitse Näytä loppunollat tai Käytä välilyöntejä
loppunollina. Lisää tai vähennä sitten muotokentässä näytettyjen nollien tai
väliviivojen määrää valitsemalla ponnahdusvalikosta Lisää numero, Poista numero tai
Numeroiden määrä tai aseta numeroiden määrä käyttämällä Nuoli ylös- tai Nuoli alas
-näppäimiä.
Jos taulukon soluun syötetään enemmän desimaalilukuja kuin määrittelemäsi
numeromäärä on, ne pyöristetään.
Kun haluat näyttää desimaaliluvut murtolukuina, valitse Murtoluvut.

m

Kun haluat määritellä murtolukuyksikön (esimerkiksi neljännekset), osoita elementin
kolmiota uudestaan ja valitse ponnahdusvalikosta vaihtoehto.
Kun haluat välttää desimaalilukujen näyttämistä, kun ne syötetään taulukon soluun, älä

m

lisää desimaalien elementtiä muotokenttään.
Näytetyt arvot pyöristetään lähimpään kokonaislukuun, jos soluun syötetään
desimaaliarvoja.

Kun valitset

Tämä numero

näkyy seuraavasti

Desimaalit ja Näytä loppunollat
ja asetat Numeroiden määrän
arvoon 6

100,975

100,975000

Murtoluvut ja valitset
Kaksinumeroinen (23/24)
-vaihtoehdon

100,975

100 39/40
Kokonaisluvun ja murtoluvun
välissä näytetään väli, kun lisäät
Välit-elementin kokonaisluku- ja
desimaalielementtien väliin
muotokenttään.

Murtoluvut ja valitset
Neljännekset-vaihtoehdon

100,16

100 1/4

112

Luku 4

Työskenteleminen taulukon solujen kanssa

background image

Luku 4

Työskenteleminen taulukon solujen kanssa

113