Numbers - Omien muotojen käyttäminen arvojen esittämiseen taulukon soluissa

background image

Omien muotojen käyttäminen arvojen esittämiseen taulukon soluissa

Voit luoda omia solumuotoja numeroiden, tekstin ja päiväyksen/ajan arvojen
esittämistä varten. Luomasi solumuodot, joita kutsutaan muokatuiksi muodoiksi, on
luetteloitu muokkauspalkin Solumuodot-ponnahdusvalikossa.

Muokatut muodot on luetteloitu myös Soluasetusten Solumuoto-ponnahdusvalikossa.

Jos haluat oppia, miten

Siirry kohtaan

määritetään muokattu numeromuoto, joka
käyttää valuuttaa, desimaalilukua ja muuta
esitysmuotoilua taulukon solun numeroon

”Muokatun numeromuodon luominen” sivulla 107
”Muokatun numeromuodon
kokonaislukuelementin määrittäminen” sivulla 110
”Muokatun numeromuodon desimaalielementin
määrittäminen” sivulla 111
”Muokatun numeromuodon mittakaavan
määrittäminen” sivulla 113

määritetään muokattu numeromuotoilu, joka
vaihtelee taulukon solun numeron arvon mukaan

”Ehtojen liittäminen muokattuun
numeromuotoon” sivulla 115

määritetään muokattu päivä/aika-muoto, joka
määrittää päivän, kuukauden, vuoden, tunnin,
minuutin ja muun päivän/ajan arvon näkökohdat
taulukon solussa

”Muokatun päiväyksen/ajan muodon
luominen” sivulla 117

määritetään teksti, jonka halutaan näkyvän
taulukon soluun syötetyn arvon vieressä

”Muokatun tekstimuodon luominen” sivulla 118

hallitaan luotuja muokattuja muotoja

”Muokatun solumuodon muuttaminen” sivulla 119
”Muokattujen solumuotojen uudelleen
järjestäminen, uudelleen nimeäminen ja
poistaminen” sivulla 120